Konference Veřejná doprava ON-LINE je na webu
Už po 14-té proběhla 24. listopadu odborná konference pořádaná Sdružením pro dopravní telematiku. Tentokrát se účastníci potkali  prostřednictvím platformy MS Teams.
Úterý, 01. prosince 2020, rebus
Některé akce byly letos ze známých důvodů zrušeny, některé jejich pořadatelé přenesli do on-line prostředí, stejně jako Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) svou konferenci Veřejná doprava ON-LINE, která je obvykle součástí doprovodného programu veletrhu CZECHBUS.  

Prostřednictvím MS Teams odbornou konferenci o trendech v odbavovacích a informačních systémech ve veřejné dopravě sledovalo 24. listopadu kolem 80 účastníků. Z ohlasů, které SDT získalo je zřejmé, že prezentace byly po obsahové stránce pro zúčastněné přínosem a celá akce je hodnocena kladně. Přes velký počet přihlášených se i po technické stránce podařilo pořadatelům vše zvládnout bez problémů.

Věřme, že příští výroční 15. ročník v roce 2021 proběhne již v minulosti standardních podmínkách a všichni se potkáme i osobně.

Archiv přednášek na webu www.telematika.cz

Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS
BUSE