Dnes: Konference Integrované dopravní systémy on-line
Ředitel ROPID Petr Tomčík o vývoji veřejné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji. Konference IDS v roce 2018 ve Žďáru nad Sázavou.
Program připravovaný na 5. a 6. října do Žďáru nad Sázavou se uskuteční prostřednictvím telekonference v pondělí 5. října.
Pondělí, 05. října 2020, rebus
Semináře o integrovaných dopravních systémech probíhají už od roku 1993. Tradičním termínem je květen, letos musela být akce ze známých důvodů přesunuta, a nyní byl ohrožen i říjnový termín.  Organizátor, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, se proto rozhodla konferenci uskutečnit formou telekonference. Příspěvky bude možné sledovat ze zaměstnání nebo z domova prostřednictvím internetu.

Program začíná od 13 hodin přednáškou k Aktuálním problémům veřejné dorpavy a legislativě. 

Přístupový kód pro připojení (aplikace Microsoft Teams nebo internetový prohlížeč) získají zájemci po přihlášení na e-mailu: milena.foglarova@perner.cz

PROGRAM:  

Zzahájení ve 13:00 hod.  

JUDr. Ondřej Michalčík a Ing. František Vichta, Ministerstvo dopravy, Odbor veřejné dopravy
Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa

13:45 Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M., advokát a odborník v oblasti veřejné dopravy
Změny smluv o veřejných službách v přepravě cestujících

14:00     Krátká videoukázka služeb cestujícím poskytovaná Českými drahami a.s.
Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., České dráhy, Generální ředitelství, O14
Problematika odbavení cestujících v regionech z pohledu dopravce

14:20     Ing. Radek Chobot, ARRIVA
Zkušenosti dopravce s integrovanými dopravními systémy

14:35     Ing. Zdeněk Nádvorník a Alois Stránský, DiS., KIDOK
Tarifní integrace Egronet (Karlovarský kraj)

14:50     Ing. Jakub Jeřábek, Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doprava Ústeckého kraje

15:05     Ing. Martin Neumaier, Správa železnic, Odbor smluvních vztahů
Informace a zkušenosti z provozu sankčního systému odpovědnosti za způsobené zpoždění vlaků

15:20     Ing. Milan Podolák, Ph.D., CHAPS
Využití SW na tvorbu jízdních řádů organizátory IDS

Přestávka 10 min.

15:30     Ing. et Ing. Petr Tomčík, ROPID, ředitel
PID – Integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje

16:00     Ing. Milan Kovář, IREDO
Integrovaný dopravní systém Královehradeckého a Pardubického kraje

16:15     doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Přístupnost zastávek veřejné linkové dopravy v Pardubickém kraj

16:30     doc. Ing. Marián Gogola, PhD. Žilinská univerzita, fakulta Provoz a ekonomika dopravy a spojů
Zkušenosti s integrací veřejné dopravy ve Švýcarsku

16:45     Ing. Matúš Kužel, BID, odbor dopravního plánování
Bratislavská integrovaná doprava – výzvy pro rok 2020

17:00     Ing. Richard Staškovan, Integrovaná doprava Žilinského kraje, jednatel
Integrovaná doprava Žilinského kraje

17:15     Ing. Róbert Berežný, PhD. a Ing. Štefánka Semanová, PhD., IDS Východ
IDS Východ – nově založený organizátor integrované dopravy pro území východního Slovenska

17:30     RNDr. Jiří Čekal, Ph.D., JIKORD
Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

17:45     Ing. Martin Večeřa, KODIS, vedoucí Odboru dopravy
Integrovaný systém Moravskoslezského kraje ODIS

18:00     Ing. Milan Sliacky, ČVUT, Fakulta dopravní, a Ing. Jan Šimůnek, ROPID, Odbor ekonomiky
Certifikace zařízení OIS v praxi

18:15     Závěr

Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS
AUTO-BUS
BUSE