Je vyhlášeno "sedačkovné II"
Ministerstvo dopravy podpoří zájezdové dopravce z důvodu omezení podnikání na konci loňského roku. Vyplatit může až 380 milionů korun.  
Pátek, 18. června 2021, rebus
Ministerstvo dopravy vyhlásilo pro podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě druhou výzvu k podání žádostí o dotaci. Podpora v rámci COVID - BUS II  je  zaměřena  na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Výše alokace pro tuto výzvu je 380 milionů korun.

Za rozhodné období se považuje 5. říjen 2020 až 31. prosinec 2020. Žádosti se přijímají od 24. června do 24. července. O dotaci může požádat kromě jiného jen ten doprace, u kterého došlo ke snížení tržeb za VI. čtvrtletí 2020 oproti stejnému čtvrtletí 2019 o 50 a více procent.

Dotace bude poskytnuta pevnou částkou na sedačku za max. 88 dní, výše dotace je od 7 Kč (autobus EURO II) do 68 Kč (autobus EURO VI)/sedačka, maximální výše dotace je 2 500 000 Kč. Žadatel může kumulovat čerpané podpory de minimis.

Z první výzvy COVID - BUS získalo víc než tisíc dopravců podporu pro 3 486 vozidel a bylo vyplaceno asi 933 milionů korun.

I tentokrát se na vyjednání programu s Ministerstvem zasloužilo Sdružení ČESMAD BOHEMIA a také iniciativa Za autobusy.
Škoda