Jak zvýšit počet užitkových vozidel s nulovými emisemi?
On-line konferenci pořádají ACEA a Hydrogen Europe 1. října. Zaměření zejména na vodíkový pohon.
Úterý, 29. září 2020, rebus
Evropská asociace výrobců automobilů a Hydrogen Europe společně nabízejí 1. října od 15 do 16:30 hodin sledování online konference o rozšiřování užitkových vozidel s nulovými emisemi.

Doprava představuje čtvrtinu emisí skleníkových plynů v EU, k dosažení uhlíkové neutrality je do roku 2050 zapotřebí snížení emisí z dopravy o 90%. K dosažení tohoto cíle musí automobilový průmysl přispět k dekarbonizaci silniční nákladní dopravy. Klíčem k tomu bude rychlé zavádění vozidel s nulovými emisemi ve velkém měřítku.

Na konferenci budou diskutovat generální ředitelé několika velkých společností a osoby s rozhodovací pravomocí v EU o úloze bezemisních, zejména vodíkových vozidel, ve strategii EU pro dekarbonizaci.

Registrace ke sledování on-line

Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS
AUTO-BUS
BUSE