Iveco Czech Republic podporuje technické vzdělávání
Studenti v prvním kole soutěže řešili na čas praktické úkoly na třech pracovištích. Zvítězil tým Střední školy automobilní Holice. Absolutním vítězem se stal člen týmu Antonín Havíř. Foto Iveco
Výrobce autobusů věnoval Střední škole automobilní v Holicích finanční dar a právě tato škola zvítězila i v prvním kole soutěže pro studenty oboru karosář.
Úterý, 25. května 2021, rebus
Iveco Czech Republic dlouhodobě podporuje technické vzdělání ve svém regionu. V uplynulém týdnu firma věnovala Střední škole automobilní Holice finanční dar ve výši 50 000 korun na její rozvoj, zkvalitnění prostředí a výuky. 

Pro podporu soutěživosti a zručnosti studentů technických středních škol ve Vysokém Mýtě a okolí vyhlásila také soutěž pro studenty oboru karosář. První z kol se odehrálo 19. května právě na SŠA Holice. Účastnily se dvoučlenné týmy z třetích ročníků, vedle studentů z Holic také Střední škola technická Vysoké Mýto a Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí.

Zadáním bylo prokázat dovednosti v oboru karosář. Studenti proto řešili na čas praktické úkoly na třech pracovištích. Holičtí studenti využili „domácího prostředí“ a v úvodním kole jejich tým zvítězil. Absolutním vítězem se stal člen týmu Antonín Havíř.

Druhé místo obsadila Střední škola technická Vysoké Mýto a na třetím místě se umístila Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí. Zbývající dvě kola se odehrají právě na těchto dvou školách.

Mezi klíčové priority společenské odpovědnosti Iveco Czech Republic a.s. patří pomoc regionálním zdravotnickým institucím, sociálním zařízením, podpora rozvoje dětí a mládeže v regionu, systematická podpora všech úrovní škol (mateřské, střední i vysoké školy) a mnoho dalších.

Záměrem spolupráce se středními školami je podporovat technické vzdělávání na blízkých školách, aby studenti při nástupu do praxe ovládali základní dovednosti zvoleného oboru.


C.I.E.B.