Itálie: Výběrové řízení na 1 000 městských autobusů
V Itálii připravují rámcovou dohodu na dodání 1 000 městských autobusů. Z předchozích podobných tendrů Consip získal autobusy Atac Roma. @dysseaquotidiana
Nová rámcová dohoda za 463 milionů Eur bude uzavřena s více dodavateli na různé typy délek a pohonů autobusů, téměř polovina bude v souladu s udržitelnou dopravou.
Čtvrtek, 28. ledna 2021, rebus
Consip zveřejnil výběrové řízení na dodání 1 000 městských autobusů různých velikostí - krátkých, středních, dlouhých - a s různými pohony - na naftu, metan, mild hybridních, plně hybridních a plně elektrických (48% bude hybridních a elektrických) - pro orgány veřejné správy a společnosti veřejné dopravy. Rámcová dohoda s více dodavateli v celkové hodnotě 463 milionů Eur a v délce trvání 18 měsíců umožní postupné nákupy v souladu s vývojem trhu a poptávky. Větší rozsah sortimentu umožní přizpůsobit dodávky konkrétním požadavkům na barvy, vybavení, asistenční systémy a servis.

Consip je akciová společnost 100% vlastněná italským Ministerstvem hospodářství a financí působící výhradně pro veřejnou správu.
Posláním společnosti je zefektivnit a zprůhlednit využívání veřejných zdrojů a poskytnout správním orgánům nástroje a know-how při jejich nákupech a zadávání veřejných zakázek.


SDP ČR