Integrované linky do PID na Kladensku a Slánsku od 15. listopadu se změnami
Na 35 linkách dojde od neděle k úpravě jízdních řádů. Zohledněna je poptávka cestujících i možnosti dopravců. Od 18. listopadu jsou obnoveny školní spoje v Praze i v PID.
Sobota, 14. listopadu 2020, rebus
Od 15. listopadu 2020 dojde v oblasti Kladenska a Slánska ke změnám na 35 autobusových linkách PID. Nejvytíženější linky, například mezi pražským Nádražím Veleslavín a Kladnem budou posíleny, změněn bude koncept spojení dvou největších měst v oblasti – Kladna a Slaného. Zcela nově bude také řešena obsluha obcí severozápadně od Slaného nebo severně od Kralup nad Vltavou a také místní obsluha zastávek ve městě Slaný. Další obce na Velvarsku získají spojení také o víkendu.

K integraci veřejné dopravy na Slánsku a v části Kladenska, která byla realizována v srpnu 2019, obdrželi v uplynulém roce organizátoři dopravy IDSK a ROPID pochvali i stížnosti od cestujících, dopravců i od zástupců dotčených měst a obcí. Vyjma došlých podnětů byly zváženy provozní zkušenosti jednotlivých dopravců a koordinačního dispečinku. Byla také provedena řada přepravních průzkumů za účelem zjištění obsazenosti spojů, které prokázaly vysokou obsazenost některých autobusových linek a naopak velice nízkou poptávku po jiných linkách.

Aby byla kapacita autobusů využita efektivněji a současně bylo vyhověno většině evidovaných požadavků, přistoupili společně IDSK a ROPID k úpravě linkového vedení jízdních řádů v řešené oblasti v rámci tzv. vyhodnocení integrace, ke kterému dojde od 15. listopadu 2020. Vyhodnocení integrace bylo na předchozích jednáních s dotčenými městy a obcemi v roce 2019 avizováno právě z důvodu, aby dopravní systém mohl po ročním provozu ve větší míře reflektovat potřeby cestujících.

Od středy 18. listopadu budou v Praze a na příměstských linkách PID obnoveny školní spoje (tam, kde nejsou tyto spoje nahraditelné jinými spoji v rámci aktuálně platných jízdních řádů). U těch příměstských linek, kde byly s ohledem na aktuální pokles poptávky mírně prodlouženy intervaly ve špičkách pracovních dnů, bude toto omezení trvat i nadále, jen do jízdních řádů přibydou školní spoje dočasně zrušené k 19. říjnu 2020. K 18. 11. 2020 bude také obnoven plný provoz linek kladenské MHD (dosud byly linky 601 až 606 provozovány podle víkendových jízdních řádů i v pracovní dny).  Ostatní parametry linek Pražské integrované dopravy včetně zkrácení večerního provozu zůstávají nadále v platnosti s tím, že jsme připraveni reagovat na další případná vládní opatření mající vliv na mobilitu obyvatel.

Rošero P
IDOS