Integrace Středočeských linek do PID pokračuje
Při integraci Královéměstecka a Skalska bude zavedeno 6 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy. Na linkách vyjedou autobusy ve standardech PID. Ilustrační foto ČSAD Střední Čechy
Od neděle 7. března budou do systému Pražské integrované dopravy zahrnuty oblasti Královéměstecka a Skalska. Vznikne 6 nových linek a další budou změněny.
Čtvrtek, 04. března 2021, rebus
Při integraci dalších středočeských linek do PID bude zavedeno 6 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy, na 4 linkách PID a 3 linkách SID bude upraven jejich provoz. V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vybrané linky v Poděbradech a Dobšicích navázat na vlakové spoje. Provoz bude  koordinován dispečinkem PID. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.

Integrace Královéměstecka a Skalska je první integrací veřejné dopravy v letošním roce a pro občany těchto oblastí bude znamenat komfortnější dopravu – ať už v podobě zavedení nových linek, jejich lepší návaznosti, tak například výhodnějšího jízdného. Pro snadnější dostupnost předplatných kupónů již funguje možnost si zařídit kartu PID Lítačka v osobní pokladně Českých drah na nádraží v Nymburku. Velkým přínosem pro cestující je pak garance přestupních vazeb díky dohledu dispečinku PID či zlepšení informovanosti cestujících při změnách či mimořádnostech v dopravě,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

S integrací veřejné dopravy v těchto oblastech bude cestování pro občany mnohem výhodnější. Nově budou mimo jiné zavedeny dvě páteřní linky 540 a 598. První z nich zajistí pro některé obce nově přímé spojení s Nymburkem. Linka 598 pak bude vedena v trase Poděbrady – Městec Králové, u které dojde k mírnému posílení provozu a zavedení návazností v Poděbradech na vlaky do Prahy,“ dodal ředitel IDSK Tomáš Duroň.

Zlepšení na stávajících a nově integrovaných regionálních linkách v oblasti Královéměstecka a Poděbradska

Při integraci bude zrušeno celkem 12 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID), zavedeno 6 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 4 linkách PID a 3 linkách SID bude upraven jejich provoz.

Na Poděbradsku a Královéměstecku bude zavedeno 6 nových autobusových linek PID (539-542, 598 a 599) a u jedné linky PID dojde k úpravě (463).

Zavedeny budou dvě páteřní linky 540 a 598, které bude provozovat OAD Kolín.

•    Linka 540 zajistí spojení Poděbrad s Nymburkem přes obce Pátek, Kouty, Úmyslovice, Netřebice a Rašovice. Díky tomuto dopravnímu řešení získávají uvedené obce nové přímé spojení s Nymburkem (nyní jen Poděbrady).
•    Linka 598 bude vedena v trase Poděbrady – Městec Králové (- Sloveč – Kněžice – Chroustov), u které dojde k mírnému posílení provozu a zavedení návazností v Poděbradech na vlaky do Prahy.
Linka 540 je provázaná s novou autobusovou linkou 541, která díky garantovanému přestupu v Netřebicích nabídne pro Městec Králové, Senice, Úmyslovice, Činěves a Dymokury spojení jak do Poděbrad, tak do Nymburka ve špičkách každou hodinu. Zároveň bude zachováno školní spojení pro Rožďalovice, Dymokury a Dlouhopolsko. Díky lince 541 budou moci cestující z vybraných obcí vyjma školních spojů využít i nových spojení (např. v sedle).
Severní část Královéměstecka obslouží prodloužená linka 463 z Rožďalovic, odkud bude pokračovat po trase dnešní linky H21 do Městce Králové. Vybrané spoje budou vedeny v celé části trasy, tj. až do Mladé Boleslavi. Zároveň dojde k posílení v sedle.
Přímé spojení pro obce Záhornice, Dymokury, Činěves, Podmoky, Vrbice, Okřínek a Senice (vybrané spoje) zajistí linka 542. Pro obyvatele Činěvsi, Velenic bude ve vybraných spojích zajištěn přestup na linku 599 v obci Podmoky z/do Městce Králové.
Linka 539 zajistí spojení Poděbrad s Křečkovem.
Pro spojení s Kolínem lze využít nové linky 599, u které dojde k zajištění návazností na vlaky linky S15. Ve špičkách nabídne dvouhodinový interval. O víkendu budou prozatím zavedeny tři páry spojů.

Úprava linkového vedení na Nymbursku

Na současných linkách 673 a 674 dojde k úpravě linkového vedení tak, aby více reflektovalo reálnou poptávku. Linka 673 bude nově vedena v trase Nymburk – Sovenice, dále do Křince pojedou pouze vybrané spoje.
U linky 674 dojde ke změně trasy, do Netřebic pojedou pouze vybrané školní spoje (ve směru Křinec), nově také linka obslouží obec Křečkov.
Na území města Nymburk bude linka 433 zkrácena k vlakovému nádraží. V úseku Nymburk, Hlavní nádraží – Nymburk, Lokomotivní depo bude nahrazena linkou 540. Ve směru Nymburk, Lokomotivní depo budou i nadále vedeny linky PID 673 a 674, které nabídnou celodenně souhrnný interval 60 min.

Nově integrované regionální linky v oblasti Skalska

V oblasti Skalska budou zrušeny dvě stávající linky 250 019 a 260 630. Ty budou nahrazeny novými linkami PID 728 a 729, které budou až na výjimky vedeny v trasách dosavadních linek.
Změnou pro linku 728 bude obsluha zastávek Stránka,Tajná a Stránka,Ostrý,rozcestí a také obsluha zastávky Kluky všemi spoji. U linky 729 budou všechny spoje obsluhovat zastávku Krnsko,Řehnice, zároveň vybrané spoje budou prodlouženy až do Skalska.
V rámci integrace dojde i ke změně časových polohy spojů. U linky 728 bude zachován svoz na ranní a odpolední směnu ve ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi a odvoz z ranní směny. Také zůstane zachován odpolední pár školních spojů z Mladé Boleslavi do Skalska. Ostatní spoje projdou mírnou úpravou v časových polohách, aby byly více proloženy s vlakovým spojením Mšeno – Mladá Boleslav (linka S33) a také s linkou 729. U linky 729 se nově zavedou svozy na všechny směny ve ŠKODA AUTO a také odvozy ze všech směn. Dojde také k přidání 1 páru spojů. V ostatních časech budou spoje upraveny za účelem prokladu spojů s linkou 728.
Obě linky budou ze zast. Mladá Boleslav,aut.st. odjíždět ze stanoviště 28.

Ostatní spoje a linky v oblasti se nemění, jejich změna proběhne v rámci integrace Mladoboleslavska cca v polovině roku 2021.
Dopravcem nově integrovaných linek PID 728 a 729 bude ČSAD Střední Čechy a.s.

Od 7. března zároveň Středočeský kraj omezuje provoz některých spojů s větší frekvencí.

Rošero P
IDOS