Hydrogen Valley v Polsku
Solaris je součástí vzniku vodíkového údolí ve Velkopolském vojvodství a polské Národní vodíkové strategie.

Středa, 21. července 2021, rebus
Úředníci z Velkopolského regionu, starostové jeho největších měst a obcí, zástupci místního akademického světa a podnikatelské komunity se připojili k záměru vytvořit koordinovaný a integrovaný ekosystém vztahů a podpořit rozvoj technologií, odborných znalostí, obchodu a vzdělávání a přispět k dekarbonizaci ekonomiky. Jedním ze signatářů dokumentu je Solaris.

Podpis Letter of Intent znamená také ochotu podílet se na plnění „Národní vodíkové strategie do roku 2030 s výhledem do roku 2040“. Ta stanovuje cíle a opatření k vybudování nízkouhlíkové vodíkové ekonomiky, které se týkají energetiky, dopravy a průmyslu.

Dariusz Michalak, člen správní rady Solaris, poukázal na pokrok dosažený při zavádění vodíku za posledních několik let: „Vodík může hrát bezprecedentní roli v procesu dekarbonizace. Tento směr pečlivě sledujeme. V roce 2014 jsme našim zákazníkům v Hamburku předali první kloubové autobusy na vodíkový pohon, v roce 2018 bylo dodáno 10 trolejbusů s vodíkovým palivovým článkem pro prodloužení dojezdu a v roce 2019 jsme představili náš první 12metrový vodíkový autobus. Dnes, o několik let později, dokončujeme objednávky na náš autobus Urbino 12 hydrogen do Rakouska, Nizozemska, Německa, Polska, Švédska a Itálie. A nyní budeme naše odborné znalosti sdílet s cílem rozvíjet vodíkové hospodářství v tomto regionu “.
SDP ČR