''HYBRIDY'' - téma výstavy COACH PROGRESS 2006
Hybridní pohon - kombinace spalovacího motoru a elektromotoru.
Středa, 12. července 2006, dabra
Tato alternativa je trochu i konstrukčním kompromisem. Původní myšlenka elektromobilu, známá mnoho let, představuje ideální řešení stoprocentně ekologicky čisté, tiché dopravy. Jediný problém však odstavil elektromobily na vedlejší kolej na dlouhou dobu. Dodnes neumíme vyrobit akumulátor, který by byl schopen nashromáždit takovou kapacitu elektrické energie, která by stačila k pohonu vozidla v běžném provozu. Hybridy jsou dobrou variantou do doby, než budeme moci pro pohon použít elektřinu vyrobenou na bázi palivových článků. Osobní vozy s hybridní pohonem již dobře známe a můžeme se s nimi setkat i v běžném provozu.

O hybridních autobusech zatím víme zejména z médií. Výsledky zkoušek jsou však více než optimistické. Autobusy s hybridním pohonem vykazují dobré parametry - zejména velmi nízkou spotřebu, která může klesnout až o 50% oproti klasickému pohonu se spalovacím motorem. Zařazením takových autobusů do běžného provozu dojde v budoucnu k významným úsporám pohonných hmot a k zásadnímu snížení množství škodlivých emisí a hluku. Velmi zajímavým příkladem hybridního autobusu je zvláštní konstrukce nizozemské firmyE – TRACTION. Pohon v tomto případě obstarávají dva elektromotory zabudované neobvyklým způsobem do konečného náhonu nábojů zadních kol. Kotva motoru - "rotor" - je pevnou součástí a kolem ní se otáčí to, co u běžného elektromotoru nazýváme statorem. V tomto případě odpadá složitá konstrukce rozvodovky a diferenciálu. Autobus je schopen využívat energie, která vzniká při brždění k dobíjení akumulátorů. Generátor je poháněn běžným dieselovým motorem VW o objemu 2,5 l. Tato kombinace je schopna zabezpečit dostatečný výkon pro městský autobus.
TZ Coach Progress
Wi-Fi