FlixBus chce být i v roce 2021 důležitou součástí zelené revoluce v dálkové dopravě
V roce 2020 přepravily zelené autobusy a vlaky přibližně 30 milionů cestujících, téměř o polovinu méně než rok předchozí. Pandemie covid také ovlivnila cestovatelské sezóny.
Úterý, 12. ledna 2021, rebus
Rok 2020 přinesl největšímu evropskému poskytovateli dálkové přepravy společnosti FlixBus mnoho výzev a změn. S příchodem první vlny pandemie COVID-19 na jaře FlixBus pozastavil provoz téměř celé dopravní sítě včetně vnitrostátních spojů v České republice. Základní dopravní obslužnost se podařila obnovit v návaznosti na rostoucí poptávku na začátku května, více mezinárodních spojů přibylo na konci května a v červnu loňského roku. Obnovit bezpečný provoz bylo možné zejména díky zavedení nových hygienických standardů v přepravě. Kromě povinných ochranných roušek pro cestující, kterých bylo rozdáno více než 230 tisíc, a bezkontaktního odbavení to zahrnuje i pravidelnou dezinfekci zelených autobusů a vlaků – v roce 2020 bylo pro tento účel spotřebováno více než 162 tisíc litrů dezinfekčních prostředků.

Počty přepravených cestujících a aktuální data o cestování ukazují na nižší sezónní vlivy než tomu bylo v minulosti. FlixBus proto nabídku neustále přizpůsobuje dynamicky se měnící situaci i poptávce.

Data o cestování: oslabení sezónních vlivů

Pandemie představuje bezprecedentní výzvu pro celé odvětví dálkové dopravy i cestovní ruch. Turismus obecně zaznamenal dramatický pokles. V roce 2020 cestovalo autobusy FlixBus a vlaky FlixTrain přibližně 30 milionů cestujících – téměř o 50 procent méně než v roce 2019.

Až dosud bylo toto odvětví schopno předvídat sezónní vlivy a podle toho plánovat. Vyhodnocení vlastních údajů o cestování společnosti FlixMobility však v současné době ukazuje, že sezónní vlivy byly pandemií výrazně oslabeny. Místo toho se ukázala řada menších cestovatelských vln, které byly rovnoměrněji rozloženy. Vlny lze přičíst různým fázím pandemie s rozdílnými stupni bezpečnostních opatření a měnícím se rizikovým oblastem, které měly na cestovní preference významný vliv.

Jako mladá technologická společnost podnikající v oblasti cestovního ruchu máme na rozdíl od tradičních poskytovatelů dopravy možnost rychle a pružně reagovat na měnící se poptávku a fungovat úsporně také s ohledem na naše dopravní partnery,“ říká André Schwämmlein, generální ředitel a zakladatel společnosti FlixMobility.

Síť dostupných spojů je tak do značné míry přizpůsobena samotné poptávce cestujících. Dlouhodobě vytížené spoje jsou posilovány, aby se obsazenost rovnoměrněji rozprostřela.

FlixBus

Škoda