Financování veřejné dopravy ve Středočeském kraji bude v kompetenci IDSK
Obce Středočeského kraje budou dál přispívat na zajišťění dopravní obslužnosti 260 - 290 miliony korun za rok, výše plateb bude však spravedlivě vypočítána. Ilustrační foto Středočeský kraj
Od roku 2022 bude mít financování veřejné dopravy v kraji plně na starost příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje.
Středa, 01. prosince 2021, rebus
Počínaje rokem 2022 bude příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje vykonávat z pověření Středočeského kraje v plném rozsahu činnosti Standardů dopravní obslužnosti. Současně bude zodpovídat za financování veřejné dopravy. Rozhodlo o tom 29. listopadu zastupitelstvo Středočeského kraje schválením úpravy zřizovací listiny IDSK.

Jedná se o zásadní změnu v systému správy financování středočeské veřejné dopravy, která přinese spolu se zaváděnými Standardy dopravní obslužnosti pro středočeská obce a města výrazně jednodušší administrativu objednávek dopravní obslužnosti. Schválená úprava umožňuje přenést odpovědnost za smluvní ujednání v rámci nových Standardů dopravní obslužnosti Středočeského kraje na IDSK, jež bude smlouvy uzavírat z pověření Středočeského kraje a pod kontrolou orgánů Středočeského kraje,“ uvádí radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Nové standardy dopravní obslužnosti schválilo zastupitelstvo v říjnu tohoto roku. Ty nastavují transparentní poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách mezi středočeskými obcemi, městy a krajem. „Do této doby nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. Některé přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec, nebyla v tom vůbec žádná pravidla“ doplnil Borecký. Platby se tak odvíjí nejen podle počtu obyvatel, ale i počtu linek a spojů, které obcí projíždějí, stejně tak se do úvahy bere významnost linky pro danou obec. Na dopravní obslužnost kraj dává ze svého rozpočtu 3,6 mld korun ročně, obce přispívají dalšími 260 - 290 miliony korun. 

Rošero P
IDOS