DÚK autobusy budou jezdit s dezinfekcí
Ústecký kraj nechá nainstalovat na své náklady do všech autobusů veřejné dopravy na 300 bezdotykových dezinfekčních zařízení.
Pátek, 16. října 2020, rebus
Dezinfekci do vozidel cestující zvolili jako nejužitečnější v průzkumu požadavků na zlepšení DÚK, kterou prováděl STEM/MARK po ukončení jarních opatření souvisejících s COVID-19.  

Dávkovací zařízení s rozprašovačem bude umístěno na zádržné tyči hned při vstupu do vozu popřípadě při výstupu z vozu.  Předpokládané náklady na pořízení a provoz jsou necelých 1,3 milionů korun. Dávkovač s obsahem 1 litr dezinfekce AntiCovid vydá asi 2 500 dávek, náklady na 100 dávek jsou necelé dvě koruny.

„Jsem velmi rád, že Bezpečnostní rada Ústeckého kraje podpořila náš návrh na vybavení autobusů dezinfekčními přístroji. Chceme cestujícím používání veřejné dopravy v této době nejen co nejvíce zkvalitňovat, ale chceme také dbát na jejich maximální ochranu a bezpečnost,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.


Rošero P
IDOS