Dostupná čistá mobilita v ČR: biometan
Iveco Crossway na BioCNG je od 1. července v provozu mezi Amsterdamem a Bruselem. Emise CO2 by měl snížit přibližně o 75 %. Foto FlixBus
V roce 2020 překonaly CNG a LNG očekávání plynařů. Biometan z odpadů může ušetřit v dopravě až 90 % emisí.
Pondělí, 04. října 2021, rebus
Biometan má v České republice velký potenciál a může pomoci splnit národní cíle České republiky pro rok 2030 v sektoru dopravy, shodují se Český plynárenský svaz (ČPS) a experti z oblasti dopravy, průmyslu i životního prostředí.  

Strategické dokumenty České republiky, konkrétně Národní klimaticko-energetický plán a Národní akční plán čisté mobility (NAP ČM), které směřují k přechodu na udržitelnou a čistější dopravu, počítají se všemi druhy nízkoemisní dopravy a všemi druhy obnovitelné energie.  

Skutečná udržitelná doprava budoucnosti bude kombinací spalovacích motorů na CNG, LNG a elektromotorů s baterkou nebo vodíkovým článkem. Potřebujeme, aby zdroje energie byly obnovitelné a nízkoemisní. Elektřina z uhlí už dávno nedává smysl a stejně tak i plyn pro dopravu musí zvyšovat podíl biometanu a snižovat podíl fosilního zemního plynu. Například biometan vyráběný z odpadů je obnovitelným zdrojem energie s vysokou až 90% úsporou emisí skleníkových plynů oproti fosilním pohonným hmotám,“ uvedl Martin Schwarz, člen předsednictva CZ BIOM zodpovědný za biometan (CZ BIOM je české profesní sdružení, jehož cílem je podpora rozvoje a propagace využívání biomasy jako obnovitelné suroviny a využití biopaliv).

V České republice roste počet autobusů i osobních a nákladních vozidel na plyn. Ty mají aktuálně k dispozici více než 220 plnicích stanic. Rostoucí zájem o plynovou mobilitu dokládá také celková spotřeba zemního plynu v dopravě za minulý rok, která s 92,954 miliony m³ překonala o 10 % i predikce NAP ČM. V roce 2020 začaly po českých silnicích jezdit také první vozy poháněné BioCNG.  

Biometan pro využití v dopravě již dnes odebírají přední hráči na trhu s plynem, jako je společnost innogy Energo nebo E.ON Energie. Ta například vykázala za minulý rok 20% podíl BioCNG ve své spotřebě plynu pro dopravu. Tak jako dnes pozorujeme rostoucí zájem o CNG obohacené biometanem ze strany řidičů osobních aut, očekáváme i postupný rozvoj BioLNG v segmentu nákladní dopravy,“ řekla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu.

Bioplyn se v České republice vyrábí více než deset let a jeho roční produkce dosahuje úctyhodných 1.218 miliónů m3. V současnosti se bioplyn využívá hlavně k výrobě elektřiny a tepla, ale budoucnost sektoru vidíme v přechodu na biometan. A také ve větším využívání odpadů pro výrobu bioplynu. Výrobu bioplynu v našich stanicích je možné navýšit ještě o cca 6 %. Navíc je v ČR stále prostor pro stavbu nových převážně komunálních bioplynových stanic, které se budou zaměřovat na likvidaci gastroodpadů a dalších bioodpadů. S takovýmto nárůstem počítá i Národní klimaticko-energetický plán. Biometan může kolem roku 2030 zajistit 8 TWh obnovitelné energie, což představuje zhruba 850 miliónů metrů krychlových plynu.

"Biometan může nahradit 10 % celkové spotřeby zemního plynu v České republice, nebo může zcela pokrýt spotřebu plynu pro dopravu. Potenciál biometanu i jeho úspora emisí skleníkových plynů jsou velké, ale naprosto reálné. Západní Evropa má ve výrobě biometanu více než 10letý náskok a my musíme jejich zkušenosti dobře využít. Velkou výhodou je, že biometan je dostupný už nyní, že se využívá dávno vybudovaná plynárenská infrastruktura a existující flotila kamiónů, autobusů a aut s motory na LNG a CNG,“ doplňuje Martin Schwarz.
Škoda