Dopravní podnik Bratislava vybere dodavatele elektrických autobusů
Dopravní podnik Bratislava provozuje od roku 2018 dva elektrobusy SOR EBN 8 a šestnáct SOR ENS 12. Foto DPB
Veřejná soutěž na uzavření rámcových smluv na 40 elektrobusů a 40 autobusů s vodíkovým pohonem byla zveřejněna 30. srpna.
Středa, 01. září 2021, rebus
V obou tendrech uzavře s vítězným uchazečem Dopravní podnik Bratislava (DPB) rámcovou smlouvu na dodání 40 nízkopodlažních elektrobusů s celkovou obsaditelností 75 cestujících s délkou 11,5 - 12,2 metrů. Vybavení zahrnuje moderní řídící, kamerové, informační a tarifní systémy. Objednané počty bateriových elektrobusů musí vybraný uchazeč dodat nejpozději do 12 měsíců a vodíkových do 15 měsíců.

Uchazeči v soutěži na dodavatele bateriových elektrických autobusů musí nabídnout vozidla s elektrickým motorem s výkonem minimálně 160 kW, trakčním akumulátorem s kapacitou min. 240 kWh a dojezdem na jedno nabití alespoň 160 km, resp. při 75 minut provoz/15 minut dobíjení alespoň 350 km denně. Vozidla mají umožňovat pomalé i průběžné nabíjení. Součástí dodávky je také nabíjecí technologie. Předpokládaná hodnota zakázky je 22 mil. Eur (bez DPH).

U vodíkových vozidel je požadovaný elektrický motor o výkonu nejméně 180 kW. Nádrže na vodík umístěné na střeše by měly mít takový objem, aby zajistily dojezd vozidla na jedno naplnění  alespoň 350 km. Čas plnění je požadován max. do 10 minut. Vozidla budou vybavena trakčním akumulátorem s kapacitou minimálně 30 kWh a možností dobíjení prostřednictvím rekuperace. Palivový článek by měl mít jmenovitý výkon alespoň 60 kW. Do soutěže se může přihlásit uchazeč, který za posledních 5 let dodal alespoň 5 vodíkových autobusů o délce 12 metrů homologovaných pro evropský trh. Předpokládaná hodnota zakázky je 28 mil. Eur (bez DPH).

V obou tendrech je kritériem nejnižší cena. Lhůta pro předložení nabídek je 30.9.2021.

Výsledek soutěží bude podkladem pro ucházení se o finanční zdroje z příslušných programů strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků určených k nákupům vozidel, uvedl DPB. "Protože proces veřejných zakázek je obvykle zdlouhavý, nečekáme na konkrétní výzvu, ale soutěžíme už v předstihu. Preferujeme uzavřít rámcové smlouvy zejména na nákup nízkoemisních dopravních prostředků (DPB soutěží také dodavatele dieselových a CNG autobusů). Jejich cena je však několikanásobně vyšší a financování jejich nákupu je podmíněno zejména prostředky z Evropské unie. Vozidla se standardním pohonem přicházejí v úvahu v případě, že se na proplacení takového nákupu nenajdou příslušné dotační mechanismy," řekl Martin Rybanský, předseda představenstva DPB a.s

Škoda