Den dopravy v rámci veletrhu LOGIST v Praze 11.5.2006.
Jaroslav Hanák, viceprezident SP ČR a prezident Svazu dopravy a Jaroslav Míl, prezident SP ČR na Dni dopravy v Letňanech. Foto BUSportál.
Další
Rozsáhlá fotoreportáž z výstavy LOGIST a průběhu DNE DOPRAVY. Dva CNG autobusy - TEDOM Kronos 123 CNG a EKOBUS CITY PLUS. Z diskusních bloků: Dopravní politika, Dopravní infrastruktura, Dopravní obsluha území. Přesun autobusy Sunsundegui Sideral Volvo a historickými tramvajemi. Neformální setkání v prostorách Muzea MHD ve Střešovicích.
Neděle, 14. května 2006, dabra
Samostatná reportáž:

Jízda autokary VOLVO Sunsundegui Sideral

Veletrh Logist v hale 6 PVA Letňany byl jedním z pětice veletrhů (MACH, DRIVE, INTERPLAST, WAREC) s téměř stovkou vystavovatelů při svojí premiéře.

V rámci veletrhu se konal Den dopravy, který sestával zejména z diskuzního fóza v prostorách PVA a pak pokračoval "dopravou v praxi" - přesunem úplně novými autobusy a historickými tramvajemi na neformální setkání v prostorách Muzea MHD ve Střešovicích. (Na BUSportále nedávno vyšlo:
Z Muzea MHD ve Střešovicích
TEDOM - český autobus s italským designem.
EKOBUS na linkách pražské integrované dopravy )

Materiály k diskusním blokům na webu Svazu dopravy

Dopravní politika České republiky na léta 2005-2013

Vláda na svém zasedání dne 13.července 2005 schválila usnesením vlády č. 882 Dopravní politiku České republiky pro léta 2005 - 2013. Materiál kabinetu předložilo ministerstvo dopravy po projednání se všemi resorty, profesními, zaměstnavatelskými svazy a veřejností.

Dopravní politika je základním strategickým dokumentem pro sektor dopravy a deklaruje, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí učinit na základě mezinárodních závazků, co chce učinit z pohledu společenských potřeb a může učinit s ohledem na finanční možnosti.

Cílem Dopravní politiky je sjednotit podmínky na dopravním trhu a vytvořit podmínky zajištění kvalitní dopravy v rámci udržitelného rozvoje. Hlavními prioritami Dopravní politiky je zajištění:
  • rovných podmínek v přístupu na dopravní trh
  • kvalitní dopravní infrastruktury umožňující hospodářský růst
  • financování v sektoru dopravy
  • dopravního sektoru
  • podpory rozvoje dopravy v regionech
V diskusi zazněla potřeba v dopravní politice potřeba plnění jejích priorit bez ohledu na výsledky voleb. Politické strany by měly soutěžit v tom, která zvolí lepší metody pro dosažení cílů, nikoli si vzájemně bránit v uskutečňování obecně propěšných cílů. Posílit by se měla i pozice a zejména účinnost českých zástupců v orgánech EU.

Dopravní infrastruktura

Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (dále jen "GEPARDI") představuje strategický rámec, který má pomoci efektivně řídit rozvoj dopravní infrastruktury České republiky. Globálním cílem tohoto dokumentu je "zkvalitnit mobilitu osob a zboží tak, aby významně pomáhala přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie".

Sekundárními globálními cíli jsou na jedné straně posílení sociální soudržnosti a stability zejména ve zpřístupnění a propojování dopravně izolovaných území a na druhé straně respektování a prosazování environmentálních principů a případných limitů životního prostředí, ochrany přírody, přírodních zdrojů a krajiny.

Motto GEPARDI je proto "Dopravní infrastruktura jako silný nástroj rozvoje národního hospodářství a posilování sociální soudržnosti při respektování environmentálních zásad".
Současný rozsah 560 km dálnic a 300 km rychlostních komunikací (cca 1/2 žádoucího rozsahu) se bude rozrůstat. V současnosti je rozestavěno nejvíce těchto staveb historii, nesmí se zapomínat na přípravu dalších. 6. října se společně s německou stranou dokončí spojení s Německem - jak obchvatem Plzně, tak zprovozněním posledního úseku za hranicemi na německé straně. Velké problémy jsou v oblasti silnic 2. a 3. tříd, které jsou v režii krajů.

Veřejná hromadná doprava

Zdůrazněna byla potřeba Zákona o veřejné dopravě a zejména potřeba stanovení minimálního standardu pro dopravce v ZDO. Smluvy s dopravci by měly být uzavírány vzhledem k investicím do autobusů na 8 let. Dotační politika je a bude nadále nezbytným prvkem obnovy vozidel, ČR čeká notifikace dotačních titulů v rámci EU. Doskuze se dotkla i situace v Ústeckém kraji, jejíž řešení bude důležitým precedentem. Veřejná doprava by se měla chápat jako šance pro rozvoj, nikoliv jako břemeno. V oblasti paliv posiluje pozici CNG jak ve výrobě a provozu vozidel, tak ve výstavbě sítě čerpacích stanic. Do výše 10 milionů Kč ročně poskytuje RWE nadále dotaci 200 000 na jeden autobus.

FOTOREPORTÁŽ ZE DNE DOPRAVY

Plně nízkopodlažní TEDOM Kronos 123 CNG. Foto BUSportál.
Prostor za zadními dveřmi se sedadly. Foto BUSportál.
V TEDOMU je velké množství sedadel přístupno z nízké podlahy.
Seminízkopodlažní EKOBUS CNG Cummins na bázi SOR.
Interiér EKOBUSu.
Z výstavy LOGIST. Foto BUSportál.
Z výstavy LOGIST. Foto BUSportál.
Z výstavy LOGIST. Foto BUSportál.
Z výstavy LOGIST. Foto BUSportál.
Z výstavy LOGIST. Foto BUSportál.
Z výstavy LOGIST. Foto BUSportál.
Z diskuzních bloků Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Z diskuzních bloků Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Z diskuzních bloků Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Z diskuzních bloků Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Z diskuzních bloků Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Z diskuzních bloků Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Z diskuzních bloků Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Autobusy Sunsundegui Sideral VOLVO - můžete vidět v samostatné reportáži na BUSportálu. Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Ze Dne dopravy při veletrhu LOGIST. Foto BUSportál.
Wi-Fi