Coach Progress. HLAVNÍ TÉMATA VÝSTAVY.
* Modernizace vozového parku * Alternativní zdroje energie * Flotily autobusů * Multifunkční autobusy * Bezpečnost a kultura cestování * Servis, opravy, diagnostika, náhradní díly, financování, elektronické systémy Integrace dopravy Exportní politika
Čtvrtek, 01. června 2006, dabra

Modernizace vozového parku

Urychlená obměna vozového parku dopravců v zemích střední a východní Evropy se zaměřením na městskou, příměstskou dopravu a dálkovou dopravu.

Alternativní zdroje energie

Vyhodnocení alternativních možností ekologicky čistých zdrojů pro pohon vozidel hromadné dopravy a hledání nejoptimálnějších řešení při obnově stávajícího vozového parku. Zejména pak prezentace autobusů na zemní plyn (CNG), kombinovaných druhů pohonu (HYBRIDY), vozidel s pohonem na obnovitelné přírodní zdroje energie a trolejbusů.

Vodík, palivo budoucnosti - téma výstavy COACH PROGRESS.

Flotily autobusů

Provozování flotil autobusů jedné značky, ekonomicky výhodná varianta při prvotní vstupní investici, ale i v následném používání vozidel s nízkými provozními náklady v dlouhodobém časovém horizontu. Výrobci představí možnosti složení flotily z unifikovaných řad autobusů různých délkových provedení, úrovně vybavení a druhů pohonu (výhodné zařazení trolejbusů do jednotné unifikované řady).

Multifunkční autobusy

Představení úsporných, levných, konstrukčně technických jednoduchých autobusů s možnostmi využití v kombinovaných způsobech dopravy (příměstská, dálková, linková, zájezdová).

Bezpečnost a kultura cestování

Inspirativní podněty pro nová, technicky odvážná řešení při vývoji autobusů, zejména pro dálkovou mezinárodní dopravu. Předvést na výstavě v co nejširší míře autobusy v kategorii COACH, které splňují nejpřísnější kritéria na bezpečnost a pohodlí cestujících.

Servis, opravy, diagnostika, náhradní díly, financování, elektronické systémy

S autobusovou dopravou bezprostředně souvisí mnoho odvětví, bez kterých se provozování současné dopravy neobejde. Zejména to jsou služby z oblasti údržby, oprav a diagnostiky. Široké spektrum souvisejících oborů nejlépe vyjadřuje nomenklatura výstavy.

Exportní politika

Podpora pro exportní politiky v oblasti hromadné autobusové dopravy, představení pak zejména autobusů určených pro export do zemí střední a východní Evropy. Téma se však dotýká nejen autobusů samotných, ale všech odvětví automobilového průmyslu. Jedná se například o dodávky náhradních dílů diagnostických zařízení, výrobních technologií, pneumatik a výrobků petrochemického průmyslu, výstavby čerpacích a plnicích stanic.

Integrace dopravy

Integrované systémy dopravy, moderní způsob zkvalitnění řízení přepravy osob. Je nutné začít působit na celkové myšlení společnosti ve smyslu upřednostňování hromadné dopravy před dopravou individuální. Právě integrované systémy zvyšují komfort a provázanost hromadné dopravy a mohou být hlavním stimulem při prosazování těchto myšlenek.
TZ Coach Progress
Wi-Fi