České Budějovice se zařadí k městům, kde lze platit v MHD kartou
V první polovině roku 2021 zaplatí lidé v městské dopravě také bezhotovostně. Karetní validátory dodává Mikroelektronika.
Čtvrtek, 22. října 2020, rebus
Českobudějovický dopravní podnik vysoutěžil nový odbavovací systém, který umožní platbu jízdného kartou v každém voze českobudějovické MHD. Jedná se o součást velkého projektu modernizace palubních technologií vozidel a dopravního dispečinku. Realizace projektu již byla zahájena a bude dokončena v první polovině příštího roku.

Po dlouhodobém úsilí se dopravnímu podniku podařilo překonat četné administrativní průtahy a přinést tak cestujícím bezkontaktní platby jízdného v celé síti linek MHD v Českých Budějovicích. Výhodou elektronického odbavení bude jeho efektivita a rychlost. Při platbě ve vozidle se nebude tisknout papírová jízdenka a platnost jízdného bude možnost prokázat přímo platební kartou.

Celý systém má nadstandardní zabezpečení a splňuje veškeré požadavky na ochranu dat. Karetní validátory do vozidel a příslušný backoffice dodává Mikroelektronika. Zařízení vysokomýtského výrobce už fungují v Plzni, Ostravě, Brně, Ústí nad Labem a dalších městech.

Modernizace odbavovacích zařízení proběhne v rámci velkého projektu "Rozvoj prvků telematiky pro zvýšení kvality a atraktivity služeb MHD v Českých Budějovicích“, který získalo AŽD Praha za celkovou částku 73 ,4 mil. korun a jehož součástí je také pořízení nových technologií pro dispečerské řízení. Mezi ně patří digitální radiová sít a nové vozidlové palubní počítače, které umožní preferenci autobusů a trolejbusů na světelných křižovatkách ve městě. Dopravní podnik získal na projekt dotaci z IROP ve výši 85%.

Cestování veřejnou dopravou tím posuneme o kus dál a věřím, že zkvalitnění a zatraktivnění našich služeb cestující uvítají. Nové technologie jsou připraveny pro další budoucí rozvoj a aplikaci nových služeb v rámci města,“ říká Slavoj Dolejš, ředitel DPMČB.

Jsem velice rád, že se managementu dopravního podniku podařilo dotáhnout tento projekt do realizační fáze. Pro město i pro cestující je to další část do skládačky tzv. chytrých dopravních řešení, která budou součástí nově zaváděných telematických systémů“, říká náměstek primátora Viktor Lavička. "České Budějovice ve spolupráci s dopravním podnikem také finišuje na důležitém dopravním projektu s názvem Dopravně informační a řídící centrum, které by mělo výrazně pomoci s přetíženou českobudějovickou dopravou."
Rošero P
IDOS