Česká republika se připojila k vodíku, jako technologii budoucnosti
EU: Zelený vodík je hlavním nástrojem pro snižování emisí uhlíku, společné projekty a investice mohou učinit Evropu jedničkou ve světě, zlepšit konkurenceschopnost a zajistit pracovní místa.
Úterý, 29. prosince 2020, rebus
Česká republika podepsala společně s dalšími evropskými zeměmi „Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů“. Dvacet dva členských států EU a Norsko podepsaly prohlášení o záměru a vůli podpořit rozvoj evropského hodnotového řetězce pro zelený vodík a odpovídajícím způsobem investovat miliardy Eur. Zúčastněné země považují vodík za technologii budoucnosti a zásadní pro to, aby se Evropa stala klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. Podpisová akce byla uspořádána v rámci důležitých projektů společného evropského zájmu v oblastí vodíku (IPCEI - Hydrogen) prostřednictvím Německa a jeho Předsednictví Rady EU.

Manifest zdůrazňuje potenciál vodíku jako prostředku pro ekonomicky smysluplnou dekarbonizaci zejména v odvětvích jako je doprava a těžký průmysl. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce a velkých investičních projektů si klade za cíl rozvoj hodnotového řetězce ve čtyřech hlavních oblastech: bezpečná a udržitelná výroba nízkoemisního vodíku, zajištění dostatečné výrobní kapacity a budování vodíkové excelence v Evropě, skladování, přeprava a distribuce vodíku ke koncovým uživatelům a průmyslové aplikace využívající vodík k dekarbonizaci stávajících výrobních procesů.

Německé spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky také oznámilo spuštění IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Jedná se o společný evropský projekt (Důležité projekty společného evropského zájmu neboli IPCEI) obdobný dvěma iniciativám již zahájeným v oblasti výroby bateriových článků. Skupina zemí v čele s Německem vyzývá rovněž i další země, aby se k iniciativě připojili a zároveň představila harmonogram první vlny IPCEI na vodík. Organizované semináře a workshopy pro kooperaci potenciálních partnerů během 1. čtvrtletí 2021, výběr projektů do 4. čtvrtletí 2021, zahájení implementace projektů v roce 2022.

Žádný členský stát a žádná společnost to nemohou udělat samy - budou zapotřebí značné veřejné a soukromé investice, stejně jako přeshraniční spolupráce,“ uvedla Margrethe Vestager, místopředsedkyně Evropské komise. Německý ministr hospodářství Peter Altmaier uvedl: „Chceme, aby naše společné evropské projekty a společné investice do vodíkových technologií učinily Evropu jedničkou na světě, a tím zlepšily naši konkurenceschopnost a zajistily dlouhodobá pracovní místa. Zelený vodík je „ústředním nástrojem pro snižování emisí uhlíku v průmyslovém a dopravním sektoru“.

Více informací o IPCEI

SDP ČR