Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2019
Vyhlášení výsledků soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2019 se zúčastnil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR, Karel Havlíček. Foto MPO
Další
V úterý 22. září byli v Betlémské kapli vyhlášeni vítězové cen v 17. ročníku celostátní soutěže, oceněni byli i úspěšní řešitelé z řad studentů vysokých škol.
Čtvrtek, 01. října 2020, rebus
Tituly vítězům soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2019 předal místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR, Karel Havlíček. V závěru večera jednatelka pořádající společnosti TOP EXPO CZ Miloslava Veselá, vyzvala přítomné k účasti na dalším, v pořadí již 18. ročníku soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE a INOVACE ROKU 2020.

Cílem soutěže je:

•    profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU

•    podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly, a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019.


TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2019
Celkem byly uděleny 4 tituly bez udání pořadí a Cena poroty, která je s tituly rovnocenná

TITUL v kategorii A1.2 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY DO 150 MIL. KČ
Stavba: Most ev. č. 3082-1 Svinary (foto: 02)
Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Projektanti: Valbek, spol. s r.o. a MDS projekt s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Výrok poroty: Za stavbu nového mostu, který slouží k převedení pozemní komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahradil stávající z roku 1907, který byl v havarijním stavu a nějakou dobu sloužil jen pro pěší a k převedení inženýrských sítí.

TITUL v kategorii A4 DOPRAVNÍ STAVBY OSTATNÍ
Stavba: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka (foto: 4)
Přihlašovatel: M - SILNICE a.s.
Dodavatel: Společnost Hraběnka (M – SILNICE a.s. a Laušman a Malý s.r.o.)
Projektant: TENET, spol. s r.o.
Investor: Město Jilemnice
Výrok poroty: Za realizaci volnočasového sportovního areálu se zaměřením na biatlon (biatlonová střelnice, záchytný val, běžecké dráhy, parkoviště, obslužné objekty). Součástí stavby bylo rovněž veřejné osvětlení, tlaková kanalizace, vodovod, odlesnění dotčených částí lesních pozemků, náhradní výsadby a biologická opatření.

TITUL v kategorii A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 (foto: 7)
Přihlašovatelé: Metrostav a.s. a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Dodavatelé: Metrostav a. s. (vedoucí člen sdružení), PORR a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Projektanti: Pontex spol. s r.o.
Investor: Středočeský kraj
Výrok poroty: Za jednopodlažní most o devíti polích, který převádí silnici druhé třídy přes komunikační síť města Lysá nad Labem a přes železniční trať. Rekonstrukce mostu ev. Č. 272-006 zajišťuje jeho další funkci důležité dopravní spojnice a garantuje technické parametry mostu dle soustavy platných norem pro zatížení mostů silniční dopravou. Současně podpěry mostu jsou navrženy na mimořádné zatížení nárazem vykolejeného železničního vozidla.

TITUL v kategorii A2.2 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: Rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky (foto: 16)
Přihlašovatelé: SMP CZ, a.s.
Dodavatel: SMP CZ, a.s. a MCE Slaný, s.r.o.
Projektant: TOP NOC Servis, s.r.o.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o. a Plzeňský kraj
Výrok poroty: Za rekonstrukci 120 let starého železničního mostu u Pňovan na Plzeňsku. Každý ze tří dílů nové nosné ocelové konstrukce mostu stavbaři spojili společně se starou konstrukcí a pomocí malých hydraulických lisů přetočili o 180° do finální projektované polohy. Podobná metoda se v České republice zatím nepoužila. V říjnu 2019 získala stavba ocenění od Evropské asociace ocelových konstrukcí.

CENA POROTY
Kategorie: A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Výstavba dálnice D3, Bošilec - Ševětín (foto: 08)
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatelé: Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., Doprastav, a.s.
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Za výstavbu významné části dálničního propojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech napojující Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť a rakouskou rychlostní silnici S10.

CENY GARANTŮ a PARTNERŮ
CENA Ministerstva dopravy ČR
Kategorie: A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Výstavba dálnice D3, Bošilec - Ševětín (foto: 08)
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatelé: Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., Doprastav, a.s.
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Za stavbu ležící na hlavním mezinárodním tahu E55 ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka.

CENA ČKAIT PRO STAVBYVEDOUCÍHO, Ing. Richarda Rakouše
Kategorie: A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 (foto: 7)
Přihlašovatelé: Metrostav a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Dodavatelé: Metrostav a. s. (vedoucí člen sdružení), PORR a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Projektanti: Pontex spol. s r.o.
Investor: Středočeský kraj
Výrok poroty: Za zdárné řízení náročné stavby jednopodlažního mostu o devíti polích, který převádí silnici druhé třídy přes komunikační síť města Lysá nad Labem a přes železniční trať.

CENA Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Kategorie: A2.2 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: Rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky (foto: 16)
Přihlašovatelé: SMP CZ, a.s.
Dodavatelé: SMP CZ, a.s., MCE Slaný, s.r.o.
Projektant: TOP NOC Servis, s.r.o.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o. a Plzeňský kraj
Výrok poroty: Za rekonstrukci 120 let starého železničního mostu u Pňovan na Plzeňsku. Každý ze tří dílů nové nosné ocelové konstrukce mostu stavbaři spojili společně se starou konstrukcí a pomocí malých hydraulických lisů přetočili o 180° do finální projektované polohy. Podobná metoda se v České republice zatím nepoužila. V říjnu 2019 získala stavba ocenění od Evropské asociace ocelových konstrukcí.

CENA Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kategorie: A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: I/11 Opava, severní obchvat – východní část (foto: 05)
Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.
Dodavatel: Společnost MS + K + ISD OPAVA, severní obchvat – východní část
Projektanti: Sdružení NOSA (Novák & Partner s.r.o. a SATRA spol. s r.o. a Společnost Opava RDS)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Za rozsáhlou stavbu, která významným způsobem zkvalitní dopravní spojení v příhraničním regionu a převede provoz z přetížených ulic Rolnická a Hlučínská ve středu Opavy.  

CENA ČKAIT PRO PROJEKTANTA, Ing. Martina Mášu
Kategorie: A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: I/11 Opava, severní obchvat – východní část (foto: 05)
Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.
Dodavatel: Společnost MS + K + ISD OPAVA, severní obchvat – východní část
Projektanti: Sdružení NOSA (Novák & Partner s.r.o. a SATRA spol. s r.o. a Společnost Opava RDS)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Tato část budoucího obchvatu řeší největší dopravní problémy v centrální části Opavy. Jedná se o trasu velmi dobře zapojenou do krajiny, nabízející maximální komfort pro řidiče.

CENA SDRUŽENÍ PRO DOPRAVNÍ TELEMATIKU
Kategorie: B1 SYSTÉMY A SLUŽBY PRO ŘÍZENÍ A ORGANIZACI DOPRAVY
Stavba: Zavádění I-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci projektu C-ROADS CZ DT2) (foto: 3)
Přihlašovatel: Energovod CZ, a.s.
Dodavatelé: Energovod CZ, a.s. a CROSS Zlín, a.s.
Projektant: Na základě specifikací mezinárodního projektu C-ROADS
Investor: Brněnské komunikace a.s.
Výrok poroty: Za realizaci projektu z oblasti moderních technologií ITS systémů. Systémy jsou založeny na vzájemné komunikaci V2X (mezi vozidlem a infrastrukturou, popř. mezi vozidly navzájem) a jejich smyslem je přinášet řidiči cílené, včasné a kvalitní informace o dění kolem něj a zároveň poskytovat správci komunikace aktuální informace o provozu. C-ITS představují jednu ze zásadních podmínek pro budoucí implementaci technologií automatizovaného řízení vozidel.

CENA ČESKÉ SILNIČNÍ SPOLEČNOSTI
Kategorie: B1 SYSTÉMY A SLUŽBY PRO ŘÍZENÍ A ORGANIZACI DOPRAVY
Stavba: Zavádění I-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci projektu C-ROADS CZ DT2) (foto: 3)
Přihlašovatel: Energovod CZ, a.s.
Dodavatelé: Energovod CZ, a.s. a CROSS Zlín, a.s.
Projektant: Na základě specifikací mezinárodního projektu C-ROADS
Investor: Brněnské komunikace a.s.
Výrok poroty: Za realizaci projektu z oblasti moderních technologií ITS systémů. Systémy jsou založeny na vzájemné komunikaci V2X (mezi vozidlem a infrastrukturou, popř. mezi vozidly navzájem) a jejich smyslem je přinášet řidiči cílené, včasné a kvalitní informace o dění kolem něj a zároveň poskytovat správci komunikace aktuální informace o provozu. C-ITS představují jednu ze zásadních podmínek pro budoucí implementaci technologií automatizovaného řízení vozidel.

CENA STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Kategorie: A1.2 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: I/37 Sklené nad Oslavou obchvat (foto: 17)
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Projektanti: Transconsult s.r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Za novostavbu obchvatu Skleného nad Oslavou s realizací nové hráze mezi rybníky Babák a Silnice a novým mostním objektem přes železniční trať, novými protihlukovými stěnami, veřejným osvětlením a novou výsadbou v zájmovém území.

CENA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Kategorie: A1.2 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května, protihluková stěna (foto: 13)
Přihlašovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o., OHL ŽS, a.s.
Projektant: SUDOP Praha a.s.
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Výrok poroty: Protihluková, oboustranně pohltivá stěna o dálce 0,6 km, v zeleném pásu mezi dvěma komunikacemi, v úseku od mimiúrovňové křižovatky ulic Michelská a Jižní spojka směr Barrandovský most, znamená významné snížení imisí hluku v prostředí.

CENA VEŘEJNOSTI
Kategorie: A4 DOPRAVNÍ STAVBY OSTATNÍ
Stavba: Cyklostezka Hodonín - Ratíškovice (foto: 12)
Přihlašovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant: PP projekt Hodonín s.r.o.
Investoři: SFDI, město Hodonín, obec Ratíškovice
Výrok poroty: Stavba získala největší počet hlasů v on-line hlasování na oficiálních stránkách soutěže.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ROČNÍKOVOU | BAKALÁŘSKOU | DIPLOMOVOU PRÁCI Z OBORU DOPRAVA A DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ je každoročně vypisována se záměrem podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách ČR s cílem připravit mladou generaci na PRŮMYSL 4.0 a v neposlední řadě umožnit studentům kontakt s praxí a budoucími zaměstnavateli. Do soutěže byly přijímány práce zpracované za období 1. 1. 2019 - 31. 3. 2020. Soutěž se konala pod záštitou rektorů vysokých škol.

CENY REKTORŮ spojené s odměnou ve výši 20 tis. Kč

CENA rektora ČVUT v Praze
Autor práce: Lukáš Strejc, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Název práce: Koncepce úprav železniční trati Tábor – Bechyně

CENA rektora Univerzity Pardubice
Autor práce: Anna Borkovcová, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Název práce: Determination of fouling level change in the railway ballast layer during machine cleaning process by measuring changes of relative permittivity using GPR technology

CENA rektora Západočeské univerzity v Plzni
Autor práce: Aleš Novotný, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Název práce: Možnosti úprav traťového úseku Plzeň - Klatovy

CENA rektora Technické univerzity v Liberci
Autor práce: Matěj Šilhán, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Název práce: Studie řešení křižovatky v Liberci


CENY DĚKANŮ spojené s odměnou ve výši 10 tis. Kč

CENA děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze
Autor práce: Luboš Thomayer, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Název práce: Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech

CENA děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze
Autor práce: Ondřej Balatý, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Název práce: Obchvat obce Netvořice


CENA děkana Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni
Autor práce: Jan Tuka, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
Název práce: Studie dvounápravového regionálního vozidla pro vedlejší tratě s pohonem spalovacím motorem

CENA děkana Dopravní fakulty Univerzity Pardubice
Autor práce: Zdeněk Sháněl, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Název práce: Statická analýza rekonstruovaného mostu v km 79,943 trati Lovosice – Česká Lípa – vliv tuhosti styčníků


CENY HLAVNÍCH PATRONŮ spojené s odměnou ve výši 5 tis. Kč

CENA společnosti SUDOP GROUP a.s.  
Autor práce: David Bortel, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Název práce: Úprava křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě - Petříkovicích včetně okolí

CENA společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Autor práce: Michael Pilař, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Název práce: Obchvat obce Hazlov

CENA společnosti M – SILNICE a.s.   
Autor práce: Jakub Matějček, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Název práce: Úprava křižovatek na silnici S III/0063 a S III/2384 ve Velká Dobré

CENA společnosti Metrostav a.s.   
Autor práce: Ondřej Šams, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Název práce: Hodnocení výkonnosti vláken v asfaltových směsích

CENA společnosti SMP CZ   
Autor práce: Vojtěch Drábek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Název práce: Výměna ocelového mostu přes nádrž Hracholusky

Za deset let organizace STUDENTSKÉ KAEGORIE rozdělila porota mezi studenty 1 670 000 Kč

DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY DO 150 MIL. Kč, Stavba: Most ev. č. 3082-1 Svinary
ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY do 150 mil. Kč, Stavba: Rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky
Zavádění I-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci projektu C-ROADS CZ DT2)
Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS
AUTO-BUS
BUSE