ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2020
Vyhlášení výsledků soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2019. Foto MPO
Do 18. ročníku celostátní soutěže TOP EXPO CZ o nejlepší stavby, technologie a inovace u nás i v zahraničí se mohou firmy přihlásit do 3. června.
Středa, 19. května 2021, rebus
Cíli soutěže je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU, a podpora Dopravní politiky ČR, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Implementace metody BIM jako prostředku zefektivnění procesu výstavby, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Do soutěžního ročníku ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2020 mohou být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu nejen na území ČR, ale i nově i v zahraničí, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly. Přihlašovatelem musí být společnost registrovaná v ČR.

Hodnotit se budou:


  • Přínos pro bezpečnost a plynulost dopravy
  • Originalita řešení
  • Forma sdílení informací mezi projektantem, zhotovitelem a investorem
  • Snížení energetické náročnosti nebo dopradu za životní prostředí
  • Zvýšení atraktivity a komfortu pro řidiče, cestující nebo dopravní podniky

Slavnostní vyhlášení výsledků je plánováno na 16. 6. 2021 v Betlémské kapli v Praze.

Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS
BUSE