Bulharsko upravilo zatížení na nápravy autobusů
Bulharské ministerstvo dopravy splnilo svůj příslib ze Smíšené komise konané v červnu 2001 v Praze a rozšířilo legislativní úpravu, která platí od 1.5.2001 pro členské státy EU také pro ČR. Na české
Pondělí, 06. srpna 2001, dabra
Bulharské ministerstvo dopravy splnilo svůj příslib ze Smíšené komise konané v červnu 2001 v Praze a rozšířilo legislativní úpravu, která platí od 1.5.2001 pro členské státy EU také pro ČR. Na české autobusy se od 11.7.2001 stejně jako na autobusy evidované v Evropské unii a Bulharsku vztahuje nařízení směrnice 96/53/EC. Doposud používaná metodika vážení autobusů s dvojitou nápravou na bulharských hraničních přechodech povolovala zatížení na nápravu 6,5 t bez rozdílu zda je náprava hnací. Tento požadavek často nesplnily ani prázdné autobusy a dopravci museli platit vysoké poplatky za překročení povoleného zatížení na nápravu.

Od 11.7.2001 je povoleno následující maximální zatížení připadající na nápravu pro české autobusy na veškerých bulharských silnicích:

Jednoduchá náprava 10 t
Hnací náprava 11,5 t
Dvojitá náprava se vzdáleností mezi nápravami < 1 m 11,5 t
Dvojitá náprava se vzdáleností mezi nápravami od 1 m (včetně) do 1,3 m 16 t
Dvojitá náprava se vzdáleností mezi nápravami od 1,3 m (včetně) do 1,8 m 18 t

Eva Štefkovičová
ČESMAD BOHEMIA
Škoda