Bratislavský kraj má nového dopravce - ARRIVU
Arriva musí během tzv. přechodného období splnit všechny technické a provozní standardy. Během tohoto období musí být minimálně zachována současná úroveň. Od 15. listopadu vyjede 120 nových autobusů. Celá flotila pak bude nová do května 2022. Vyjet by měla značka SOR tak Iveco. Foto Arriva
Arriva získala v Bratislavském kraji smlouvu na dopravní obslužnost na deset let. 120 nových autobusů vyjede už 15. listopadu, na dodržení všech závazných standardů má rok.
Středa, 13. října 2021, rebus
Bratislavský samosprávný kraj (BSK) podepsal nový 10letý kontrakt (s možností prodloužení o dalších 5 let) se společností Arriva Mobility Solutions, která bude od 15. listopadu 2021 provozovat regionální autobusovou dopravu v kraji namísto dosavadního dopravce Slovak Lines.

Vzhledem ke komplikovanému průběhu výběrového řízení na nového dopravce, který doprovázelo podání několika námitek a odvování (tři řízení k námitkám zabraly 340 dní), zůstalo novému dopravci na přípravu jen minimum času. Některé detaily tak budou dolaďovány až během prvních měsíců provozu, kdy nový dopravce bude mít během tzv. přechodného období (365 dní) podmínky technických a provozních podmínek uvolněné.

Už od 15. listopadu nasadí Arriva do provozu 120 nových autobusů. Od května 2022 se počítá s kompletně novou a moderní flotilou. Arriva už také spustila náborovou kampaň na řidiče autobusů. Zástupci BSK, společnosti Arriva i Bratislavské integrované dopravy ujišťují, že přechod na nového dopravce by měl být pro cestující plynulý. BSK také slibuje cestujícím vyšší kvalitu a atraktivitu regionální dopravy.

"Soutěž na nového dopravce byla bezpochyby největší a nejsložitější v historii Bratislavského samosprávného kraje. Nový dopravce bude muset po uplynutí přechodného období splnit technické a provozní standardy, které přinesou zákazníkům vyšší kvalitu cestování. Všechny autobusy budou klimatizované, nízkopodlažní a s bezplatným připojením na internet přes WiFi síť. Informace o trase linky budou zobrazovány na digitálních displejích umístěných zvenku i zevnitř vozidla a stanovuje se i maximální věk vozidel. Přibude hlášení pro nevidomé, modernější informační systém poskytující vyšší rozsah informací o trase a přestupech na lince. Chybět nebudou ani USB nabíječky na mobilní telefony," uvedl Juraj Droba, předseda Bratislavského samosprávného kraje.

Na cestující od 15. listopadu čekají i změny v organizaci dopravy. Zavedené budou například expresní linky z jednotlivých směrů do Prahy a také nové noční regionální linky.

Změnou postupně projdou i autobusové zastávky. Všechny budou označeny vizuálně jednotným stylem. Nový a přehlednější vizuál dostanou jízdní řády, které budou identické s jízdními řády MHD v Bratislavě.

Společnost Arriva Mobility Solutions uspěla v soutěži s cenou 334 039 143 Eur (za celých 10 let), přičemž tato částka je o 54 mil. Eur nižší než cena, kterou odhadoval BSK v soutěži. Nabídková cena za 1 km pro vozidlo kategorie standard byla 1,3939 Eur bez DPH (pro vozidlo standard plus 1,3953 Eur, midi 1,4358 Eur a pro kategorii mini 1,3234 Eur). Podle BSK je nová smlouva nastavena tak, aby měl kraj větší pravomoci a vyšší kontrolu nad finančními prostředky, věděl za co přesně platí a zároveň mohl jednodušeji a přesněji odhadovat budoucí výdaje na dopravu. Náklady dopravce jsou rozděleny do několika skupin, které budou zvlášť sledovány a valorizovány v souladu s vývojem cen na trhu a případnými legislativními změnami tak, aby byla dlouhodobě udržitelná.

"Při tvorbě smlouvy BSK důkladně analyzoval všechny relevantní typy nastavení vztahu mezi krajem a dopravcem. Výsledkem je smlouva, která představuje jakýsi hybrid více typů dosud samostatně používaných smluv, přičemž kombinuje jejich jednotlivé výhody a eliminuje jejich slabé stránky," uvedla Patrícia Měšťan, ředitelka úřadu BSK.

V zájmu zajištění ekonomicky výhodnějšího vztahu ve prospěch BSK se přistoupilo v rámci nové smlouvy ke změně konstrukce vyplácení nákladů dopravce. Dopravce již nebude mít propláceny veškeré náklady jedna ku jedné, což velmi ztěžovalo proces kontroly jejich reálnosti a způsobilosti. Podle nové smlouvy bude mít dopravce hrazené "fixní" náklady na 1 km pro daný druh vozidla použitého na konkrétním spoji. Zvolená část těchto fixních nákladů se bude během smlouvy valorizovat na základě předem určených indikačních parametrů nastavených ze strany kraje tak, aby tyto náklady co nejreálnější odrážely vývoj cen. Některé, ve smlouvě předem stanovené náklady dopravce, však budou vzhledem k jejich povaze hrazené dopravci přímo. Mezi tyto náklady patří náklady na spotřebovanou naftu. Správnost vyúčtování však v tomto případě bude kraj moci velmi efektivně sledovat a kontrolovat na základě GPS modulů sledujících ujeté trasy vozidel dopravce a zároveň i prostřednictvím modulů sledujících skutečnou spotřebu vozidel. Těmito moduly bude muset být vybaveny každé vozidlo používané dopravcem na plnění smlouvy.

"Kontrakt je nastaven férově pro obě strany, což je základem jeho stabilního fungování poskytujícího základ pro budování kvalitnější a atraktivnější veřejné dopravy, která bude zároveň ekonomicky výhodnější pro kraj," upřesnila Patrícia Měšťan.

Podle smlouvy využije Arriva Mobility Solutions, s.r.o., jako subdodavatele společnost Arriva Trnava, a.s., která poskytne technické a odborné kapacity v rozsahu méně než 49% z předmětu zakázky.

Od 15. listopadu 2021 budou platit nové jízdní řády regionálních autobusových linek IDS BK, které kromě již zmíněných expresních a nočních linek přinesou i pravidelnou taktovou dopravu se vzájemnými přestupy a množství nových garantovaných návazností mezi spoji tak, aby cestující nemuseli při přestupu dlouho čekat na návazný spoj. Na dodržování návazností bude dohlížet centrální dispečink IDS BK, který bude zároveň moci zajistit v případě potřeby posilové spoje, či operativní náhradní dopravu v případě přerušení vlakové dopravy. Nové jízdní řády vznikaly i na základě připomínek od jednotlivých obcí v kraji.


Rošero P
IDOS