Bioetanol - dobré alternativní řešení pro městskou dopravu.
Scania Omnilink.
Další
Scania provozuje 15 let autobusy s motory upravenými na spalování etanolu v Stockholmu. * Etanol * Řepkový metylester (RME) * Synteticky vyráběná nafta * Zemní plyn (CNG) * Bioplyn * Vývoj hybridní technologie *
Sobota, 06. května 2006, dabra
Výfukové plyny a zplodiny vznikající v dieselových motorech při spalování nafty jsou jedním z nejčastěji diskutovaných témat v oblasti městské dopravy a jejího dopadu na životního prostředí. Společnost Scania dlouhodobě prosazuje řešení, které by mohlo být východiskem z problémů městské autobusové dopravy – bioetanol.

V březnu letošního roku proběhla v Londýně konference „Bioetanol a cesta k udržitelné dopravě“ o variantyách alternativních paliv využitelných v městské hromadné dopravě.

Autobusy na etanol

Vývoj autobusů s pohonem na etanol zahájila Scania v polovině 80. let v úzké spolupráci se Stockholmskou veřejnou dopravou (SL). Po více než patnácti letech v pravidelném provozu v náročných velkoměstských podmínkách považuje společnost SL tyto autobusy za plně osvědčené.  V současné době je Scania jediným výrobcem, který autobusy s motory upravenými na spalování etanolu nabízí.

Scania využívá dieselového motoru na efektivním vznětovém principu a spaluje čistý etanol s 5 % přísady pro podporu vznícení. Vzrůstající zájem o etanol vede k rapidnímu nárůstu výrobní a distribuční infrastruktury po celém světě a vytváří podmínky pro nové ekologicky orientovaným systémům městské dopravy.

Scania doposud dodala zhruba 600 těchto autobusů. V současné době vyvíjí třetí generaci motoru spalujícího etanol s plánovaným uvedením na trh v roce 2007.

Další alternativní paliva

Bez jakýchkoli úprav je v dieselových motorech možné používat řepkový metylester (RME). Hlavní překážkou patrně budou nedostatečné pěstitelské kapacity, neadekvátní předpokládané vysoké poptávce produkované sektorem dopravy.

Významnou alternativou je i synteticky vyráběná nafta, zvláště pokud se bude vyrábět z obnovitelného zdroje, jako např. z bioodpadů. Lze ji ve zvyšující se míře míchat se standardní naftou a potencionální výrobní objemy jsou vysoké. Syntetická nafta je z celkového pohledu velmi dobrý palivem.

Autobusy Scania na plynový pohon mohou spalovat stlačený zemní plyn stejně jako bioplyn. Přes vysokou hmotnost nádrží je provoz hladký a tichý, což představuje další ekologickou výhodu. Od začátku 90. let dodala Scania zhruba 1000 plynem poháněných vozidel.

Hybridní technologie

Scania pracuje současně také na vývoji velmi slibného robustního hybridního pohonu. Použití běžného autobusového motoru přináší v tomto případě velkou pružnost při volbě paliva – může být upraven pro provoz na naftu, etanol, RME, nebo plyn. Motor je propojen s  generátorem dodávajícím energii elektrickému motoru, který při brždění funguje také jako generátor. Elektrická energie se ukládá v průmyslových ultrakondenzátorech s vysokou hustotou energie a vyšší účinností než běžné akumulátory.

Potenciální úspory paliva hybridní koncepce Scania dosahují 25 % a více a úměrně tomu se předpokládá i snížení emisí. První prototyp je již ve stadiu výroby, na trh by se tato technologie mohla dostat za pět let.
TZ Scania, úprava BUSportál.
Volvo electric