Bergen, Budapešť, Jihlava, Opava, Prešov, Saint-Étienne či Sofie. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Trolejbus Škoda 32 Tr pro Opavu se během zkušebních jízd setkal s plzeňským vozem Škoda 26 Tr.
Další
Tradiční shrnutí zkušebních jízd nových trolejbusů ze Škody Electric.
Úterý, 05. ledna 2021, zdkre
Výroba v plzeňské Škodě Electric navzdory koronaviru pokračuje a od předcházejícího dubnového shrnutí se v ulicích západočeské metropole objevuje opět celá řada zajímavých trolejbusů.

V jarních měsících roku 2020 pokračovalo v Plzni zejména testování trolejbusů Solaris Trollino 18 (s výzbrojí Škoda) pro rumunský Brašov a dále vozů Škoda 27 Tr pro lotyšskou Rigu – trolejbusy byly už představeny v minulých shrnutích. Do Brašova zamířilo celkem 26 nových kloubových trolejbusů, další trolejbusy by do Rumunska měly zamířit v letošním roce.  Trolejbusy Škoda 27 Tr pro Rigu v květnu 2020 poměrně nenápadně uzavřely éru výroby trolejbusů s pomocným dieselagregátem. Ve čtvrtek 21.5.2020 v ranních hodinách absolvoval poslední zkušební jízdy stý trolejbus Škoda 27 Tr pro Rigu, o den později byl trolejbus naložen na podvalník a vydal se na dlouhou cestu do lotyšské metropole. Trolejbusy pro Rigu byly po dlouhá léta poslední, do kterých byl pomocný dieselagregát montován, a to zejména s ohledem na postupné rozšíření bateriových trolejbusů.

Během sledovaného období (léto-zima 2020) dále probíhaly nové dodávky škodováckých trolejbusů do měst Budapešť, Jihlava, Bergen, Prešov, Saint-Étienne, Opava a Sofie (seřazeno chronologicky). Ty si nyní společně představíme.

Budapešť – V červnu 2020 probíhala výroba a testování jednoho trolejbusu Solaris Trollino 18 s výzbrojí Škoda pro maďarskou Budapešť. Červeno-černý kloubový trolejbus v karoserii IV. generace je opatřený například celovozovou klimatizací či trakčními bateriemi. „Dodatečný“ trolejbus do Budapešti míří v souvislosti s proběhlou dodávkou 21 trolejbusů (10 sól, 11 kloubových) v letech 2018/2019 (většina dodávky proběhla v roce 2019).

Jihlava – Během června a července se ve společnosti Škoda Electric naplno rozběhla výroba trolejbusů pro Jihlavu. Do metropole Vysočiny zamířilo celkem 10 nových červeno-černo-krémových trolejbusů Škoda 32 Tr. Tři trolejbusy jsou řešeny jako klasické vozy bez pomocného alternativního pohonu, dalších sedm vozů je opatřeno bateriovým pohonem (a také celovozovou klimatizací). Tato nezvyklá kombinace vychází z naformulovaných výběrových řízení, kdy první tři trolejbusy jsou soutěženy podle staršího zadání. Testování jihlavských trolejbusů v ulicích započalo 10. července 2020, kdy byl pro zkoušky přistaven vůz Jihlava 01. Nejprve byla otestována trojice trolejbusů bez alternativního pohonu, následně od cca 20. července začalo testování jihlavských bateriových trolejbusů. Zkoušení trolejbusů pro Jihlavu v plzeňských ulicích probíhalo do poloviny srpna, v tuto dobu už v Jihlavě první nové trolejbusy (nebateriové) vyjíždí do služby s cestujícími (poprvé byl do provozu nasazen 12. srpna vůz 32 Tr č. 93). Bateriové trolejbusy jsou do Jihlavy dodávány vůbec poprvé, dopravní podnik plánuje trolejbusy využívat i pro jízdu mimo trolejové vedení (nejprve v rámci prodloužení linky C ke Kauflandu (od 19.9.2020), dále jsou bateriové trolejbusy využívány od 1.1.2021 pro provoz linky B ulicí Na Dolech ke smyčce Motorpal, a v delším plánu je i obsluha okolí Jihlavy bateriovými trolejbusy). Kromě nových trolejbusů do Jihlavy v létě 2020 zamířily i nové autobusy, jak jsme také informovali.

Bergen - V průběhu července se rozbíhá výroba trolejbusů pro norský Bergen. Do jediného norského trolejbusového provozu zamíří 10 nových kloubových červeno-černo-bílých strojů Solaris Trollino 18 s výzbrojí Škoda. Trolejbusy jsou poháněny elektromotorem o výkonu 250 kW, s pomocnými trakčními bateriemi o výkonu 55 kWh ujedou bez trolejového vedení přes 11 kilometrů. Trolejbusy jsou vyhotoveny ve speciálním "severském" provedení zahrnujícím dvojitá boční okna či dodatečnou izolaci stěn, stropu i podvozku (u podběhů kol). Dále jsou s ohledem na své budoucí působiště vozy uzpůsobeny pro provoz se sněhovými řetězy. Samozřejmostí je vybavení trolejbusů klimatizací a kamerovým systémem, dále jsou trolejbusy opatřeny také systémem automatického sčítání cestujících. Testování prvního norského trolejbusu začalo v ulicích Plzně 6. srpna 2020, další trolejbusy jsou testovány v průběhu srpna a září. Oproti prvním zveřejněným vizualizacím nového trolejbusu pro Bergen (např. zde) dochází v praxi ke změně, kdy vozidla jsou vyhotovena klasicky jako čtyřdveřová (dle vizualizací neměly být přítomny poslední, čtvrté, dveře).

Trolejbusy v Bergenu umožní rozšířit stávající provoz (do současnosti byl s ohledem na nedostatek trolejbusů zajišťován provoz na zdejší lince společně s autobusy), v pravidelném provozu bude využívána i jízda na alternativní bateriový pohon nezatrolejovanými úseky, plánováno je i další rozšíření provozu trolejbusů do okolí Bergenu s využitím jízdy na trakční baterie bez potřeby trolejového vedení. Nákup trolejbusů souvisí se změnou dopravce zajišťující obsluhu oblasti, dopravce Tide (jež provozoval mimo jiné dosavadní trolejbusy MAN/Neoplan N6321) střídá dopravce Keolis. Změna dopravců v Bergenu nastává k 1. prosinci 2020. Do té doby byly nově dodané trolejbusy deponovány v přístavišti (nový dopravce získává přístup k technickému zázemí až krátce před změnou dopravní obslužnosti). První trolejbusy v přístavišti strávily přes 2 měsíce, do Bergenu první čtveřice trolejbusů dorazila 21. září 2020. Při pohledu na původní a nové trolejbusy v Bergenu na první pohled není změna dopravců patrná, neboť všechna vozidla nesou nátěr společnosti Skyss – místního organizátora dopravy (pro oblast Hordaland). Zatímco trolejbusy v karoserii Solaris v norském Bergenu zažívají premiéru, škodovácká trolejbusová výzbroj zde není neznámá – v roce 1972 bylo do Bergenu dodáno celkem 20 trolejbusů Škoda 9 Tr, které zde sloužily až přibližně do poloviny 80. let. Jistou symboliku (pravděpodobně záměrnou), lze spatřit v označování škodováckých trolejbusů v Bergenu. Dvacítka vozů Škoda 9 Tr nesla č. 301 až 320, nově dodávané trolejbusy se škodováckou výzbrojí obdržely ev. č. 3001 až 3010.

Prešov -  Po dodávce pro norský Bergen následuje výroba trolejbusů pro slovenský Prešov. Celkem vozový park trolejbusů v Prešově obohatí 4 dvanáctimetrové vozy Škoda 30 Tr a 6 kloubových osmnáctimetrových vozů Škoda 31 Tr. Trolejbusy jsou dodávány na základě uplatnění opce dříve uzavřené rámcové smlouvy (v rámci které už dříve probíhaly dodávkách nových trolejbusů), nově dodávané trolejbusy tak jsou v Prešově už důvěrně známé. Dřívější smlouvě odpovídá i vybavení trolejbusů – stroje jsou opatřeny celovozovou klimatizací, naopak nejsou požadovány trakční baterie jako alternativní pohon. První karoserie nových, červeno-bílo-černých trolejbusů jsou do Škody Electric přivezeny už v červnu 2020. Kompletace vozidel se naplno rozbíhá v srpnu, na první zkušební jízdy trolejbusy vyjíždějí v první zářijové dny. Jako první jsou testovány kloubové trolejbusy typu Škoda 31 Tr, rychle následují i sólo vozy Škoda 30 Tr. Do konce září mají všechna vozidla zkoušek absolvované, v průběhu druhé poloviny září už jsou trolejbusy odváženy do svého nového slovenského působiště. První trolejbus do Prešova dorazil dne 17. září, do provozu jsou nové trolejbusy v Prešově poprvé nasazeny po více než dvou měsících, v druhé polovině listopadu. Nové trolejbusy slouží zejména jako náhrada dříve vyřazených trolejbusů (v roce 2020 například Prešov z provozu vyřadil první trolejbus Škoda 24 Tr). Dodávka trolejbusů do Prešova v roce 2020 je prakticky jistě poslední zakázkou, v rámci které jsou vyráběny trolejbusy na základě karoserie SOR NB (tj. Škoda 30 Tr a 31 Tr). Trolejbusy těchto typů jsou vyráběny od roku 2010 a v posledních letech je jejich výroba upozaďována s ohledem na představení modernější karoserie SOR NS (na jejímž základě jsou postaveny trolejbusy Škoda 32 Tr a 33 Tr).

Saint-Étienne  - V průběhu října jsou v ulicích Plzně testovány další trolejbusy pro francouzské město Saint-Étienne. Do tohoto města zamíří v letech 2019 až 2022 celkem 22 trolejbusů (další 2 vozy je možné pořídit formou uplatnění opce). Konkrétně do Francie putují černo-šedo-zelené vozy Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda vyhotovené v karoserii New Urbino. Prvních 10 trolejbusů bylo dodáno na přelomu let 2019 a 2020 (o nich bylo psáno v dřívějším shrnutí). Během října 2020 je nyní zkompletováno a vyrobeno dalších 7 trolejbusů. Všechny trolejbusy jsou velmi komfortně vybavené, samozřejmostí je celovozová klimatizace či kamerový systém. Zajímavostí je inovovaný způsob osvětlení interiéru – světla jsou částečně integrována v madlech pro cestující. Trolejbusy jsou řešeny jako bateriové umožňující jízdu i mimo trolejové vedení. Zajímavostí na testovaných vozidlech jsou také už připravené polepy dopravce či exteriérové reklamní boxy. Oproti většině vyráběných škodováckých trolejbusů se vozy pro Saint-Étienne odlišují také absenci lan ke sběracím tyčím (manipulace se sběrači je řešena s využitím teleskopické tyče).

Opava – Další nové trolejbusy putují také do Opavy. Do metropole Slezska míří během podzimu 2020 celkem pět nových červeno-šedo-černých trolejbusů Škoda 32 Tr, které rozšíří stávající desetičlennou flotilu 32 Tr. Oproti dříve dodaným opavským vozům se nové vozy odlišují absencí pomocného bateriového pohonu (trolejbusy tak jsou „upoutány“ k trolejovému vedení, naopak ale nabízí více míst k sezení). Trolejbusy jsou plně klimatizované, standardem ve výbavě je také kamerový systém. Testování trolejbusů pro Opavu začíná v ulicích Plzně dne 27. října, další trolejbusy následují v průběhu listopadu. Během druhé poloviny listopadu jsou trolejbusy přiváženy do Opavy, kde by měly poprvé vyjet začátkem roku 2021. Nové trolejbusy Škoda 32 Tr by v Opavě měly ukončit provoz trolejbusů Solaris Trollino 12 AC (v karoserii II. generace, a případně také vozů v karoserii III. generace bez alternativního pohonu).

Sofie - Během prosince startuje ve Škodě Electric výroba nových trolejbusů pro bulharské hlavní město. Do Sofie zamíří celkem 30 modro-žluto-černých trolejbusů Škoda 27 Tr (v karoserii New Urbino). Trolejbusy jsou řešeny jako bateriové, opatřené celovozovou klimatizací či kamerovým systémem. Poněkud svérázná a velmi nepraktická je kombinace trolejbusů s bateriovým pohonem a manuálních sběračů proudu (sběrače nelze poloautomaticky stahovat ani nasazovat) – při každé manipulaci se sběrači tedy řidič musí opustit kabinu vozidla. Tato kombinace bohužel u trolejbusů pro bulharské hlavní město není žádnou novinkou, totožně byly řešeny i trolejbusy Škoda 26 (30 vozů) a Škoda 27 Tr (50 vozů) dodávané do Sofie v roce 2010 (26 Tr) resp. 2013-2014 (27 Tr) - tyto vozy byly vyhotoveny v karoserii III. generace Solaris, opatřeny dieselagregátem a také manuálními sběrači proudu. Nově dodávané trolejbusy Škoda 27 Tr budou v Sofii velmi pravděpodobně znamenat konec legendárních trolejbusů Ikarus 280T (dojezdit by měly trolejbusy Ikarus v původním provedení, pravděpodobně i v modernizované verzi). První nový trolejbus pro Sofii své testování v ulicích Plzně zahájil 21. prosince 2020, další sériové vozy budou následovat od ledna 2021.

V následujících měsících bude ve Škodě Electric probíhat výroba dalších trolejbusů Škoda 27 Tr pro bulharskou Sofii, navazovat bude výroba trolejbusů určených taktéž pro jihovýchod Evropy - konkrétně pro rumunská města Mediaș a Ploješť.

•    Předcházející shrnutí zkušebních jízd Škody Electric (11/2019 – 04/2020)
•    Předcházející shrnutí zkušebních jízd Škody Electric (04 – 10/2019)
•    Předcházející shrnutí zkušebních jízd Škody Electric (12/2018 – 03/2019)
•    Předcházející shrnutí zkušebních jízd Škody Electric (07 – 11/2018)
•    Předcházející shrnutí zkušebních jízd Škody Electric (03 – 06/2018)

Zdeněk Kresa (www.plzensketrolejbusy.cz)

Solaris Trollino 18 pro Budapešť
Škoda 32 Tr pro Jihlavu (bez pomocného bateriového pohonu)
Škoda 32 Tr pro Jihlavu (s pomocným bateriovým pohonem)
Solaris Trollino 18 pro Bergen
Karoserie čekající na transport do Škody Electric, kde proběhne dokončení trolejbusů.
Škoda 31 Tr pro Prešov
Škoda 30 Tr pro Prešov
Transport karoserie od výrobce SOR k osazení elektrovýzbroje a kompletaci trolejbusu
Solaris Trollino 12 pro Saint-Étienne
Škoda 32 Tr pro Opavu
Škoda 27 Tr pro Sofii
Karoserie čekající na transport k finálnímu výrobci Škoda Electric, kde proběhne osazení elektrovýzbroje
C.I.E.B.