Autobusy Mercedes-Benz Citaro s motory Euro 5 v Německu a Nizozemí. (CZ+EN)
Dlouho před termínem zavedení zákonně požadovaných limitních hodnot podle směrnice o výfukových plynech Euro 5 v roce 2008/2009 dodal úsek Mercedes-Benz Autobusy prvních sedm městských autobusů Mercedes-Benz Citaro s motory Euro 5.
Pátek, 11. srpna 2006, dabra
Stuttgart/Mannheim – Dlouho před termínem zavedení zákonně požadovaných limitních hodnot podle směrnice o výfukových plynech Euro 5 v roce 2008/2009 dodal úsek Mercedes-Benz Autobusy prvních sedm městských autobusů Mercedes-Benz Citaro s naležato vestavěnými motory Euro 5-Turbodiesel OM 906 hLA s výkonem 205 kW/279 PS. Winfried Heckt, vedoucí prodeje autobusů Mercedes-Benz pro Německo, vozidla předal v mannheimském výrobním závodu panu Markusi Neumannovi, jednateli dopravní společnosti Breitenbach GmbH & Co. KG z Hammu. Téměř současně získal také nizozemský dopravní podnik RET (Rotterdamse Elektrische Tram) první Citaro Euro 5 z celkového množství 90 městských autobusů Citaro, které budou v Rotterdamu nasazovány od srpna 2006.

V říjnu 2006 bude v Evropě povinné dodržování normy výfukových plynů Euro 4 pro dieselové motory. Již dnes dokazuje úsek Mercedes-Benz prostřednictvím právě dodaných městských autobusů Citaro, že díky dieselové technologii Blue-Tec na bázi SCR (Selective Catalytic Reduction) je možné již dnes bez problému realizovat ještě podstatně přísnější limitní hodnoty emisí dle normy Euro 5, a to vestavbou SCR katalyzátoru s větším povrchem katalyzátoru.

„Hnací jednotka OM 906 LA/hLA s výkonem 205 kW je obzvláště vhodná, protože ideálním způsobem spojuje vysokou efektivitu spalování s funkčním principem Blue-Tec“, tvrdí Winfried Heckt, vedoucí prodeje autobusů Mercedes-Benz v Německu. Nová dieselová technologie Blue-Tec je v podstatě založena na dále zdokonalovaných motorech a dále na integrované následné úpravě výfukových plynů. Oxidy dusíku jsou přitom přidáním vodného redukčního roztoku Ad-Blue v katalyzátoru SCR cíleně přeměněny na nezávadný dusík a vodní páru. Elektronika motoru řídí množství Ad-Blue, které je vháněno do horkých výfukových plynů z oddělené nádrže. Pomocí Ad-Blue dochází k hydrolýze na amoniak a k chemické reakci.

Aby bylo možné městské autobusy Mercedes-Benz Citaro uzpůsobit normě Euro 5, zvětšili vývojoví pracovníci katalyzátor SCR a nově definovali množství vháněného Ad-Blue. Motor tak splňuje limitní hodnoty normy Euro 5, která bude požadována od roku 2009 a podle níž bude podíl oxidů dusíku ve výfukových plynech snížen oproti limitním hodnotám normy Euro 4 o dalších 43 %.

Markus Neumann, jednatel dopravní společnosti Breitenbach GmbH & Co. KG, jmenuje své důvody časného pořízení vozidel splňujících Euro 5 s hvězdou Mercedes: „Chceme těmito novými autobusy Citaro vyslat jasný signál do budoucna. Provozovat autobus znamená přemýšlet o šetrnosti k životnímu prostředí. Pro nás, jako pro dopravní podnik, je povinností u našich autobusů tuto filozofii realizovat. Proto je možnost již dnes cestovat s autobusy splňujícími Euro 5 skvělá věc.“

Nové městské autobusy Mercedes-Benz Citaro v provedení Euro 5

U sedmi nových vozidel dopravní společnosti Breitenbach GmbH & Co. KG a 90 vozidel dopravního podniku RET splňujících normu Euro 5 se jedná bez výjimky o vozidla konstrukční řady Mercedes-Benz Citaro druhé generace. Tyto teprve před nedávnem opticky a technicky v mnoha bodech pozměněné a zdokonalené městské autobusy jsou již na první pohled nápadné svou pozměněnou přední částí. Obloukovité vlisování s náznakem masky chladiče mezi světlomety je opticky příbuzné s novými zájezdovými a linkovými autobusy Mercedes-Benz. Přední sklo bylo opticky prodlouženo černou clonou po celé délce. Kromě předního krytu lze sklopit dopředu také hrany včetně těles světlometů. Celá přední část je tak ideálně přístupná pro údržbové práce nebo ji lze v případě poškození při nehodě selektivně vyměnit.

Také zadní část byla přepracována. Narozdíl od svých předchůdců je tvarovaná trojrozměrněji. Zadní sklo ve tvaru V je taženo směrem nahoru a sahá až ke střeše. Přepracovaný design zbavuje Citaro jeho dosavadní strohosti a hranatého tvaru tradičních městských autobusů. Vozidla jsou vybavena elektronickou regulací úrovně (ENR), která umožňuje snížení vozidla na jedné straně (Kneeling) pro pohodlné nastupování a vystupování cestujících. Doplňkové sklápěcí rampy a vnější tlačítka pro ohlášení ve výši přizpůsobené postiženým lidem usnadňují používání autobusu především lidem se sníženou pohyblivostí, starším cestujícím a rodičům s kočárky. Velmi silné zátěži při přepravě školáků odpovídá stříkaná podlahová krytina. Jako ukazatele cíle jízdy jsou použity 15 palcové TFT obrazovky. Zobrazují se na nich kromě aktuálních zastávek také dodatečné informace pro cestující jako např. změny jízdního řádu a reklamy. Doplňkové zařízení pro automatické ohlašování zastávek tyto informace akusticky podporuje.

Nové autobusy Euro 5 mají všude kotoučové brzdy, ABS a ASR. Technickou zvláštností je u Citara přední náprava s nezávislým zavěšením předních kol. Konstrukce je založena na spodní nápravě s trojúhelníkovými příčnými rameny a disponuje sériově stabilizátorem. V jízdním a komfortním chování jsou výhody nezávislého zavěšení kol a s tím spojeného většího odpružení zřejmé. Citelné je obzvláště stabilní udržování směru jízdy jakož i snížený vliv vozovky na řízení. Také průměr otáčení se oproti autobusům Citaro první generace snížil o půl metru. Citaro je poháněno osvědčeným a naležato vestavěným motorem OM 906 hLA s výkonem 205 kW (279 PS). Maximální točivý moment 1 120 Nm vyvíjí při 1 300 ot./min. Řazení u těchto vozidel probíhá pomocí 4-stupňové automatické převodovky.

Dopravní společnost Breitenbach GmbH & Co. KG

Sedm bílých městských autobusů Mercedes-Benz Citaro Euro 5 s červenočerným lakem v přední části a nápadně modrým interiérem bude v budoucnu poskytovat své služby v oblastech měst Hamm a Dortmund, a dále i v okresech Unna, Soest a okrajových částech okresů Märkischer Kreis a Hochsauerlandkreis. Dopravní společnost Breitenbach GmbH & Co. KG na těchto linkách provozuje celkem 74 autobusů. Jedná se přitom o celonízkopodlažní autobusy. Podnik založený v roce 1927 zaměstnává v Hammu v současné době 98 zaměstnanců.]

90 nových autobusů Citaro Euro 5 pro RET, Rotterdam

Nizozemský dopravní podnik RET z Rotterdamu, provozující veřejnou hromadnou dopravu, investoval přes 20 milionů Euro do obnovy téměř poloviny svého autobusového parku a jejího nahrazení za ekologické městské autobusy typu Mercedes-Benz Citaro Euro 5. Tím se RET stal prvním podnikem provozujícím veřejnou hromadnou dopravu v Nizozemsku a jedním z prvních podniků v Evropě, který svou autobusovou flotilu v takovém měřítku přestavěl na vozidla splňující normu Euro 5. Vozidla druhé generace Citaro disponují kromě již popsané výbavy také elektrickými vyjíždějícími rampami pro vozíčkáře, kamerovým systémem ke kontrole vnitřního prostoru jakož i digitálními systémy poskytujícími informace a hlášení o zastávkách.
TZ DaimlerChrysler

First Mercedes-Benz Citaro regular-service buses with Euro-5 engines delivered

  • Mercedes-Benz Bus and Coach Unit delivers Citaro regular-service buses with Euro-5 engines
  • Blue-Tec already meets requirements of future Euro-5 emissions standard
  • OM 906 hLA engine developing 205 kW (279 hp) easily meets Euro-5 requirements
Stuttgart/Mannheim – Although the Euro-5 emissions standard is not due to come into force in the EU until 2008/2009, the Mercedes-Benz Bus and Coach Unit has already delivered the first seven Mercedes-Benz Citaro urban regular-service buses equipped with Euro 5-compliant OM 906 hLA horizontally-mounted turbodiesel engines developing 205 kW/279 hp. Winfried Heckt, Sales Manager Germany of the Mercedes Benz Bus and Coach Unit, handed over the vehicles to Markus Neu-mann, general manager of transport operator Verkehrsgesellschaft Breitenbach GmbH & Co. KG based in Hamm, Germany, in a ceremony held at the Mannheim bus and coach plant. At more or less the same time, the Dutch transport operator RET (Rotterdamse Elektrische Tram) took receipt of its first Euro-5 Citaro model – part of a consignment totalling 90 Citaro urban buses which will be going into ser-vice in Rotterdam from August 2006.

From October 2006, diesel engines in Europe will have to comply with the Euro-4 emissions standard. The Citaro urban buses just delivered by the Mercedes-Benz Bus and Coach Unit are proof that Blue-Tec diesel technology based on SCR (Se-lective Catalytic Reduction), coupled with the installation of an SCR catalytic con-verter with an enlarged catalyst surface, already easily ensures compliance with the far more stringent Euro-5 emission standard.

"The OM 906 LA/hLA powerplant developing 205 kW is particularly suitable be-cause it offers the ideal combination of highly efficient combustion and Blue-Tec technology," says Winfried Heckt, Sales Manager Germany of the Mercedes-Benz Bus and Coach Unit. There are two components at the heart of the new Blue-Tec diesel technology: enhanced engines and an integral exhaust-gas aftertreatment sys-tem. This system helps to ensure controlled conversion of the nitrogen oxides into harmless nitrogen and water vapour in an SCR catalytic converter, with the aqueous Ad-Blue solution being added as a reducing agent. Under the supervision of the en-gine management system, the required amount of Ad-Blue is drawn from a separate tank and injected into the hot exhaust stream where it is hydrolysed into ammonia and undergoes a chemical reaction.

To make the Mercedes-Benz Citaro urban buses Euro 5-compatible, the developers increased the size of the SCR catalytic converter and adjusted the Ad-Blue injection quantity. Consequently, the engine complies with the Euro-5 emissions standard which is due to come into force in 2009. Compared to Euro 4, Euro 5 stipulates a further 43 % reduction in the nitrogen oxide content of the exhaust gases. Markus Neumann, general manager of Verkehrsgesellschaft Breitenbach GmbH & Co. KG, cites his reasons for purchasing the Mercedes-Benz Euro-5 vehicles now rather than later: "With the new Citaro, we want to send out a clear signal of intent. Environmental awareness is key when it comes to bus driving. As a transport opera-tor, adopting this approach with our vehicles is an absolute must. We think it's truly fantastic that the option of Euro 5 is already available."

The new Mercedes-Benz Citaro regular-service buses with Euro-5 engines

All of the seven new Euro-5 vehicles ordered by Verkehrsgesellschaft Breitenbach GmbH & Co. KG and the 90 Euro-5 buses destined for RET are second-generation Mercedes-Benz Citaro models. These urban regular-service buses display a wealth of recently introduced technical and visual enhancements, the most eye-catching of which is undoubtedly the modified front section. The curved recess between the headlamps looks like a radiator grille and creates a visual link with the latest Mer-cedes-Benz touring coaches and rural-service buses. A continuous black moulding appears to draw the windscreen further downwards. Like the front-end flap, the corner panels, including the headlamp housings, can now be opened, making the en-tire front end ideally accessible for routine maintenance work and ensuring that the different sections are easy to replace in the event of accident damage. The rear end has also been modified and is now more three-dimensional in shape than that of the outgoing model. The imposing V-shaped rear window is drawn impressively up-wards, stretching as far as the roof. Together, these design measures give the Citaro a more coherent and rounded form than conventional regular-service buses.

The vehicles are equipped with an electronic self-levelling suspension system that allows them to be lowered on one side (kneeling), making it easy for passengers to get on and off the bus. Additional folding ramps and externally-mounted request buttons located at a convenient height make it easier for people with restricted mo-bility, older passengers and parents with prams to use the buses. Moving inside the bus, the "sprayed-on" floor covering is extremely hard-wearing – ideal if the bus is used on school runs. The destination indicators are 15-inch TFT screens which dis-play the name of the next bus stop along with additional information for the passen-gers, such as timetable changes, and advertising. There is also an automatic bus-stop announcement system.

The new Euro-5 buses are fitted with disc brakes on all wheels as well as ABS and acceleration skid control (ASR). Further technical highlights of the Citaro include independent front suspension, featuring a design that is based on lower wishbones and a standard-fit stabiliser. In terms of handling and ride comfort, the benefits of independent wheel suspension and the resultant reduction in unsprung masses can be clearly felt: straight-line stability is extremely impressive whilst there is less road impact on the steering. Furthermore, the turning circle is half a metre smaller than in the case of the first-generation Citaro. The Citaro buses are powered by the tried-and-trusted, horizontally mounted OM 906 hLA six-cylinder in-line engine with an output of 205 kW (279 hp) and a peak torque of 1120 Nm at 1300 rpm, while the transmission is a 4-speed automatic.

Verkehrsgesellschaft Breitenbach GmbH & Co. KG

The seven Mercedes-Benz Citaro regular-service buses with Euro-5 engines are painted white with a red/black front end and a distinctive blue interior. They will be used in urban areas (Hamm, Dortmund) and districts (Unna, Soest) as well as in the outer reaches of the Mark Brandenburg and Hochsauerland districts. Verkehrsgesellschaft Breitenbach GmbH & Co. KG has a total of 74 vehicles operating on these routes, all of which are low-floor buses equipped with traffic-light priority systems. Established in 1927, the company currently employs a workforce of 98 at its headquarters in Hamm, Germany.

90 new Euro-5 Citaro buses for RET in Rotterdam

Dutch local public transport operator PET from Rotterdam has invested more than € 20 million to replace practically half of its bus fleet with environmentally compati-ble Mercedes-Benz Citaro regular-service buses fitted with Euro-5 engines. This move makes RET the first local public transport operator in the Netherlands – and one of the first in Europe – to switch such a large percentage of its bus fleet over to Euro 5. In addition to the equipment already described, the second- generation Citaro vehicles also feature electrically extending wheelchair ramps, camera systems for monitoring the interior and digital bus-stop information and an-nouncement systems.
PR DaimlerChrysler
Volvo electric