Ani po sto letech neztrácejí ustanovení k jízdným silostrojům ...
Laurin & Klement HOP 1908. Foto z archivu Dalibora Feuereisla.
po veřejných cestách jezdícím, které se nepohybují po kolejnicích (myšleny autobusy, automobily a motorová kola) svého smyslu. Z právě stoletého nařízení ministeria vnitra s ministeriem finančním 156/1905:
Sobota, 13. srpna 2005, dabra
  • ... každý jízdný silostroj musí se dati přiměřeně řídíti ...
  • ... automobilní vozy buďtež opatřeny alespoň dvěma silně působícími brzdami od sebe neodvislými ...
  • ... veškeré páky a rukojeti mechanismu buďte tak umístěny, aby řidič vozidla mohl vládnouti jimi bez nebezpečenství, že je zamění ...
  • ... každý jízdný silostroj musí býti opatřen signální trubkou dobře slyšitelnou ...
  • ... každé jízdné vozidlo musí mít taková zařízení, aby byl zamezen nesmírný hřmot, obtěžující kouření ...
  • ... ze samostatného řízení jízdných strojů jsou vyloučeny osoby pod 18 let ...
  • ... jízdné stroje musí být opatřeny poznávacími značkami od úřadu ustanovenými ...
  • ... jízdná rychlost budiž zvolena za všech okolností tak, aby byl řidič pánem své rychlosti ...
  • ... nikdy rychleji než tempo koně v kroku (6 km/hod) nesmí být jezděno, když mlhavé počasí zamezuje pohled do dálky ...
  • ... řidič nesmí opustiti vozidlo dříve, nežli zarazil stroj, utáhl brzdu a se postaral, aby vozidlo nemohlo býti uvedeno v pohyb osobami nepovolanými ...
Líbí se ? Z toho, co jsme vybrali, tak až na to koňské tempo v mlze platí vše dodnes.
BUS Portál čerpal informace z knihy Jaroslava Ryby "K historii silniční dopravy na území České republiky".

Na BUSportálu si můžete přečíst:

Víte, kdy se začaly pohybovat na našem území autobusy ...