ACEA: Zpráva 'Vehicles in use' do roku 2019
Podle ACEA patří český autobusový park k těm nejhorším, v roce 2019 je průměrné stáří autobusů 14,5 roku. Mezi jedničky patříme v provozu autobusů na CNG.
Pondělí, 25. ledna 2021, rebus
Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA)  vydala v lednu 2021 zprávu "Vehicles in use“, která analyzuje ukazatele pro každou kategorii vozidel do konce roku 2019, údaje pro rok 2020 ještě nejsou plně k dispozici. Zpráva poskytuje přehled o evropském vozovém parku v každém segmentu - osobní automobily, lehká užitková vozidla, střední a těžká užitková vozidla a autobusy - a jak se tento vozový park vyvíjel v posledních letech.

Zpráva také poskytuje zajímavé statistiky jako je průměrný věk, podíl každého druhu paliva a počet vozidel na 1 000 obyvatel. Nové vydání se týká 27 členských států Evropské unie, Norska, Švýcarska a Spojeného království, jak už jsme uvedli, do roku 2019.

Pokud se týká osobních automobilů, v roce 2019 vzrostla flotila Evropské unie ve srovnání s rokem 2018 o 1,8%, přičemž počet automobilů na silnicích dosáhl 242,7 milionu. Nejvyšší růst byl zaznamenán v Rumunsku (+7%) a naopak francouzský automobilový trh mírně poklesl (-0,3%), na české silnice vyjelo o 3,2 % osobních automobilů více.

V celé EU je v provozu více než 28 milionů dodávek. Se 6 miliony vozidel má Francie zdaleka největší vozový park, následuje Itálie (4,2 milionu), Španělsko (3,8 milionu) a Německo (2,8 milionu), Česká republika má v provozu necelých 590 tisíc dodávek.

Na silnicích EU se nachází 6,2 milionu středně a těžkých užitkových vozidel. S počtem téměř 1,2 milionu nákladních vozidel má největší flotilu Polsko, těsně následované Německem (1 010 742) a Itálií (946 393), Česká republika se 186 881 vozidel této kategorie zaznamenala proti roku 2018 pokles o 0,3 %.

V celé Evropské unii bylo v roce 2019 v provozu 692 207 autobusů, z nichž téměř polovinu najdete pouze ve třech zemích: v Polsku (122 604), Itálii (100 149) a Francii (94 371). Česká republika měla podle zprávy ACEA v provozu 21 705 autobusů, což je proti roku 2018 nárůst o 1,2 % (262 autobusů).

Průměrné stáří autobusů na silnicích EU je 11,7 roku. Nejstarší autobusy najdete v Řecku (19,9 let), nejnovější v Rakousku (4,8 let). Lucembursko 5,2 roku, Švédsko 6,6 let, Francie 7,2 let,  Švýcarsko 7,6 let, Německo 8,5 roku, Nizozemsko 9,3 let, Itálie 12,8 let, Česká republika patří s průměrem 14, 5 let mezi nejhorší, následuje už jen Portugalsko 15,1 let a Polsko 15,6 let (+ výše uvedené Řecko).

Dieselové autobusy stále tvoří 94,5% vozového parku EU, přičemž pouze 0,6% je s elektrickým akumulátorem. Česká republika měla v roce 2019 89,2 % autobusů na naftu, 0,3 % na baterie, 0,1 % hybridních a 6,7 % jezdilo na CNG, což je hned po Švédsku (17,6 %) nejvíce v celé EU i Norsku, Švýcarsku (3,1 %) a Anglii. Plynové autobusy ve větším množství jezdí také v Nizozemsku (6 %), v Itálii (4,7 %) a ve Španělsku (4,5 %).

Osobní automobily v EU jsou v průměru staré 11,5 roku. Nejstarší flotily mají Litva, Estonsko a Rumunsko s vozidly staršími 16 let. Nejnovější vozy najdete v Lucembursku (6,5 roku) a Rakousku (8,3 roku). Česká republika patří z pohledu stáří osobních vozidel k těm horším, v roce 2019 uvádí ACEA průměrný věk 14,9 let.

Průměrný věk lehkých užitkových vozidel v EU je 11,6 roku. Ze čtyř hlavních trhů EU má nejstarší dodávkový vozový park Španělsko (13 let), těsně následované Itálií (12,6 let), Česká republika následuje Španělsko s 12,9 lety.

Nákladní automobily jsou v Evropské unii v průměru 13 let staré. Ve věku více než 21 let jsou řecká nákladní vozidla nejstarší v EU. Česká republika má nákladní vozy staré průměrně 17.2 roku. Nejnovější nákladní vozy jsou v Rakousku (6,4 roku).

I přes nárůst registrací v posledních letech tvoří osobní auta s alternativním pohonem pouze 4,6% z celkového vozového parku EU. 0,8% všech automobilů na našich silnicích má hybridní elektrický pohon, zatímco bateriový elektrický i hybridní plug-in tvoří každý pouze 0,2% z celkového počtu.

Lehká užitková vozidla na naftu jsou dominantní ve všech zemích EU s výjimkou Řecka, téměř 90% vozového parku dodávek v EU jezdí na naftu. Pouze 0,3% dodávek v EU je s elektrickými bateriemi.

97,8% všech nákladních vozidel v EU jezdí na naftu, zatímco na benzínová paliva 1,3% vozového parku. 0,04% nákladních vozidel na silnicích EU má nulové emise.
   
Evropská unie má 569 automobilů na 1 000 obyvatel. Lucembursko má nejvyšší hustotu automobilů v EU (694 na 1 000 obyvatel) a Lotyšsko nejnižší (342). U nás je na 1000 obyvatel 562 automobilů. V Maďarsku a Lotyšsku polovina všech domácností nevlastní auto, zatímco více než 31% francouzských rodin má dvě auta.

Škoda