50 let vozů pražského metra
O výstavbě podzemní dráhy v hlavním městě Československa bylo rozhodnuto v roce 1967. Původní jednotky R1 ČKD Praha nakonec nebyly nasazeny, až do roku 1990 jezdily soupravy sovětské výroby.
Čtvrtek, 06. května 2021, rebus
V květnu si připomínáme 50 let od zahájení zkušebního provozu prvních vozidel, určených pro přepravu cestujících v pražském metru. Dopravní podnik hlavního města připomíná rannou historii spojenou s rychlodrážními jednotkami typu R1. Jako první vyjely na služební trať 6. května 1971 dvě soupravy metra R1 ze smíchovské ČKD Tatra, každá měla dva vozy. Jejich provoz však z několika důvodů trval jen pár týdnů.

V roce 1967 bylo na základě vládního usnesení č. 288 rozhodnuto o výstavbě podzemní dráhy (metra) v hlavním městě tehdejšího Československa Praze s přímou návazností na dříve zahájený projekt podpovrchové tramvaje. Již v roce 1968 proběhlo výběrové řízení na elektrická vozidla pro pražské metro. Z něj vzešel vítězně projekt rychlodrážní jednotky typu R1 ČKD Praha, koncepčně vycházející z lehkých západoevropských dvouvozových jednotek metra (např. Mnichov nebo Vídeň).

Během rekordně krátké doby let 1968 až 1971 následoval velmi náročný a průkopnický vývoj nového vozidla, kterého se účastnily především závody ČKD Tatra Smíchov, ČKD Trakce, Výzkumný ústav kolejových vozidel a podnik Kovolis Hedvikov. Výsledkem složitého vývoje bylo velmi zajímavé technické dílo, které však vyžadovalo ještě několik let pro své vyzkoušení, zdokonalení a přivedení k vysoké provozní spolehlivosti. ČKD Tatra Smíchov vyrobila v letech 1970 až 1971 dva prototypy jednotek R1, pro jejichž zkušební program byla vybudována krátká zkušební trať sloužící zároveň jako vlečka budoucího depa metra Kačerov.

Zkoušky prototypů byly zahájeny dne 6. května 1971. První strojvedoucí, kteří sloužili na zkušební trati Kačerov, byli v roce 1970 vyškoleni v moskevském metru. Napjaté termíny výstavby pražského metra, nedořešená problematika protipožární ochrany i dobové politické tlaky již neumožnily dílo plnohodnotně dokončit. Ještě před zahájením zkušebního programu jednotek R1 bylo v roce 1971 rozhodnuto o dovozu vozidel metra ze Sovětského svazu, který vozidly pražské metro zásoboval až do roku 1990.
 
Zkušební program R1 na Kačerově zpočátku pokračoval dále. Výrobci plánovali zkušební program dokončit a po dokončení schvalovacího procesu zařadit perspektivní rychlodrážní jednotky do svého výrobního programu. V Československu se s jejich uplatněním počítalo zejména v tehdy projektované rychlodráze Bratislava a očekávaly se i zahraniční obchodní případy. Dne 14. ledna 1972 došlo na kačerovské trati vinou zdravotní indispozice jednoho ze strojvedoucích k vážné železniční nehodě. Obě jednotky byly silně poškozeny a zkušební provoz na Kačerově byl po tomto incidentu ukončen.

Po rekonstrukci havarovaných vozů a sestavení nové jednotky se podařilo zkušební program dokončit a vozidlo schválit k výrobě v ověřovací sérii. Zkoušky byly dokončeny v letech 1973 až 1974 na Železničním zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního u Velimi. Praktické uplatnění jednotek, nezbytné pro zahájení sériové výroby, se však nepodařilo včas nalézt. Výstavba bratislavské rychlodráhy byla dlouhodobě odkládána a později ČKD Praha tento segment vozidel zcela opustilo. Jedinou zbývající jednotku odstavenou na zkušebním okruhu se v roce 1977 podařilo získat do sbírek Technického muzea v Brně, avšak zde byla i přes veškeré snahy o záchranu v roce 1986 sešrotována.

Několik milníků z padesátileté historie vozů pražského metra:


1971 zkušební provoz rychlodrážních jednotek R1 na zkušební trati Kačerov
1973 první zkušební jízdy sovětských vozidel typu Ečs na zkušební trati Kačerov
1974 zahájen provoz pražského metra na trati I.C (Kačerov – Sokolovská) s vozidly typu Ečs
1978 zařazeny inovované sovětské vozy typů 81-717.1 a 81-714.1 rozdělenými na čelní a vložené vozy (řada 81-71)
1991 dodány poslední vozy metra ze Sovětského svazu
1995 po několika letech jednání zahájen vývoj nových vlaků pro pražské metro typu M1
1997 ukončen provoz nejstarších vozů Ečs
1994 zahájen komplexní modernizační program souprav 81-71 sovětské výroby
2000 zahájen zkušební provoz nových vlaků M1
2009 ukončen provoz nerekonstruovaných souprav 81-71 a tím i původních sovětských vozů metra
2011 ukončen modernizační program 81-71M a do provozu zařazeny poslední nové vlaky M1
2021 pražské metro má pro obsluhu tří tratí k dispozici 93 pětivozových vlaků 81-71M a 53 pětivozových jednotek M1


Zdroj DPP, foto: Archiv DPP

Jednotky R1 se nedochovaly, na konci vývoje měly nehodu při které byly zničeny oba prototypy.
Vozy Ečs vyráběl Mytiščinský strojírenský závod nedaleko Moskvy.
C.I.E.B.