Zpráva z jubilejní konference Elektrické autobusy pro město
Tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus - Konference Elektrické autobusy pro město. Foto Smartcityvpraxi.cz

I přes pandemii evropské vozidlové parky elektrických autobusů rostou, standardy pro dobíjení, spolufinancování 2021-2027.
I přes pandemii evropské vozidlové parky elektrických autobusů rostou, standardy pro dobíjení, spolufinancování 2021-2027.
Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 24. listopadu v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala jubilejní konference Elektrické autobusy pro město X. I přes komplikovanou situaci s protiepidemickými opatření jí navštívilo na sto účastníků, převážně z řad dopravců, zadavatelů veřejné dopravy a municipalit, ale také z průmyslového a bankovního sektoru.   

Symbolem desátého výročí se staly elektrické midibusy italského výrobce Rampini Carlo, hlavního partnera konference. Nejnovější šestimetrový midibus se dokázal se svou délkou protáhnout až ke vstupu do kongresového sálu. Již při příležitosti prvního ročníku konference v roce 2013 na veletrhu Eurotrans v Brně vozil zájemce zapůjčený elektrický midibus Alé electric od Rampini zapůjčený od vídeňského dopravce.

Ze závěrečné zprávy pořadatelů konference - portálu
Smartcityvpraxi.cz - pro naše čtenáře uvádíme nejnovější informace o spolufinancování nákupu ekologických vozidel z evropských fondů v následujícím období:

V připravovaných výzvách pro období 2021-2027 se změní míra spolufinancování podle rozvinutosti regionů:

•    85% příspěvek v tzv. méně rozvinutých regionech (Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj),

•    70% příspěvek v tzv. přechodových regionech (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina),

•    40% příspěvek v Praze, která na rozdíl od dobíhajícího období nemá samostatný program.

Navíc je v jednání s Evropskou komisí podpora výstavby plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu a její konkrétní podmínky. Vzhledem k různému stavu připravenosti dotací pro vozidla a (případně) pro infrastrukturu bude, alespoň zpočátku, zapotřebí žádat o příslušné dotace odděleně.

První výzvy z tohoto programu lze očekávat ve druhém čtvrtletí 2022. Výzvy budou členěny podle výše uvedených kategorií regionů.

Jako další možný zdroj pro čistou mobilitu ve veřejné dopravě po vyčerpání prostředků z IROP 2021–27 se předpokládá Modernizační fond v gesci Státního fondu životního prostředí (SFŽP), financovaný z emisních povolenek. Jako možný zdroj spolufinancování přichází v úvahu i Plán obnovy.

Závěrečná zpráva z Konference Elektrické autobusy pro město včetně prezentací.

Doprovodná brožura o historii konference.


Zpráva z jubilejní konference Elektrické autobusy pro město
Šestimetrový midibus Rampini. Foto Jan Spousta