Zoovláčky a jim podobné supersoupravy: Zeptali jsme se na podmínky provozu

těchto v současnosti jediných povolených osobních silničních souprav v pravidelném provozu v ČR.
těchto v současnosti jediných povolených osobních silničních souprav v pravidelném provozu v ČR.
Petra Zatloukalová z Odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy zodpověděla dotaz BUSportálu týkající se provozování vícevozové osobní soupravy na pozemních komunikacích:
Vícevozové osobní soupravy (zoovláčky) musí mít k provozu na pozemních komunikacích schválenu technickou způsobilost k tomuto provozu podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zkrácený název zákona). Tyto "vláčky" se mohou na pozemních komunikacích pohybovat pouze v soupravě speciálního tahače a speciálních přívěsů pro dopravu osob (silniční vozidla kategorie R) registrovaných pod jedním párem registračních značek (vpředu na tahači a vzadu na posledním přívěsu soupravy). Vzhledem ke specifickým podmínkám provozu soupravy (nízká rychlost, délka soupravy, průjezdnost atd.) stanovuje trasu a dobu pohybu soupravy příslušný obecní nebo krajský úřad.


Konkrétně v Plzni provozuje vláček dopravní podnik, vlastníkem je ZOO. Miloslav Bárta z Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) informuje:
Vláček provozuje PMDP,a.s. na základě smlouvy se ZOO Plzeň, která je jeho vlastníkem a PMDP zajišťuje řidiče, případně v době sezony doprovod – průvodčí. Rovněž smluvně zajišťujeme servis a garážování vláčku.

Robert Kazda z plzeňské ZOO doplňuje:
Souprava jako celek byla zakoupena od majitele, který zajistil TP jak na „mašinku“ (speciální tahač přívěsů), tak na jednotlivé vagonky (speciální přívěs pro dopravu osob). Celá souprava je evidována jako celek, s RZ vpředu a vzadu. S příslušným odborem dopravy Magistrátu města Plzně a Policií ČR byla projednána a schválena trasa včetně umístění zastávek. Souprava je určena pouze pro přepravu osob – návštěvníků zoo.


S daleko statnějším silničním vláčkem se seznámíte ve druhé části reportáže "Ve filmovém kraji Vinnetoua a Old Shatterhanda. Z Plitvických jezer", kterou připravujeme na konec týdne.

Zoovláčky a jim podobné supersoupravy: Zeptali jsme se na podmínky provozu
Zoovláčky a jim podobné supersoupravy: Zeptali jsme se na podmínky provozu
Zoovláčky a jim podobné supersoupravy: Zeptali jsme se na podmínky provozu
Setkání s testovacím Mercedes-Benz Sprinter Travel 65