Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016

Ve čtvrtek 15. června byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny ve 14. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2016.
Reklama
Ve čtvrtek 15. června byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny ve 14. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2016.

Vítězové převzali ceny z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka. Jako poděkování přihlašovatelům připravili pořadatelé společně s partnerem, společností Porsche Česká republika s.r.o., losování o roční zapůjčení elektromobilu Volkswagen e-Golf.  V závěru večera vyhlásil zástupce vypisovatele, náměstek ministra dopravy Milan Feranec další, v pořadí již 15. ročník soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE a INOVACE ROKU 2017. 

TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2016
Celkem bylo uděleno 7 titulů bez udání pořadí

TITUL v kategorii A1.1. Silniční a dálniční stavba nad 150 mil. Kč
Stavba: D8 – Most Oparno (foto: 21)
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: Sdružení EUROVIA CS, a.s., Metrostav a.s., Divize 5, SMP CZ, a.s., BERGER BOHEMIA a.s.
Projektant: PONTEX s.r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
Výrok poroty: Za stavbu obloukového mostu přes Oparenské údolí, který má dvě nezávislé, téměř identické nosné konstrukce s délkou 275 m, kde každá převádí přes údolí dva jízdní pruhy dálnice D8.

TITUL v kategorii A1.2. Silniční a dálniční stavby do 150 mil. Kč
Stavba: Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové (foto: 15)
Přihlašovatel: M - SILNICE, a.s.
Dodavatel: Společnost M – SILNICE a SOVIS, OK U Koruny HK
Projektant: TRANSCONSULT s.r.o.
Architekt: Ing. arch. Patrik Kotas
Investor: Statutární město Hradec Králové a Dopravní podnik města Hradec Králové
Výrok poroty: Za rekonstrukci stávající průsečíkové křižovatky U Koruny s navazujícím územím na okružní křižovatku s architektonickým ztvárněním středu a okolních chodníků včetně realizace nových pěších a cyklistických tras a městského mobiliáře.

TITUL v kategorii A2.1. Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč
Stavba: Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví (foto: 01)
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Dodavatel: Skanska a.s.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Výrok poroty: Za precizně provedenou modernizaci železniční stanice Plzeň hl. n., novostavbu prvního až čtvrtého nástupiště, výstavbu nového podchodu, který propojí všechna nástupiště s ulicí Šumavská a přestavbu severní a východní části nádraží včetně kolejiště ve směru Praha, Žatec, České Budějovice.

TITUL v kategorii A2.1. Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč
Stavba: Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí (foto: 17)
Přihlašovatelé: EUROVIA CS, a.s.
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Výrok poroty: Za modernizaci a zdvojkolejnění tratě mezi Horusicemi a zastávkou Veselí nad Lužnicí, umožňující zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h a kompletní přestavbu kolejiště v železniční stanici Veselí nad Lužnicí vč. dvou ostrovních nástupišť.

TITUL v kategorii A2.2. Železniční a tramvajové stavby do 150 mil. Kč
Stavba: Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb (foto: 16)
Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
Dodavatel: Metrostav a. s., divize 4, Provoz mostních technologií + Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
Projektant: TOP CON SERVIS s. r. o.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Výrok poroty: Za rekonstrukce a modernizace mostu, která umožnila zvýšit rychlost projíždějících vlaků na 90-100 km/h a zkrátit tím jízdní dobu v případě rychlíků o více než minutu.

TITUL v kategorii A4. Ostatní dopravní stavby
Stavba: Řídicí věž letiště Ostrava (foto: 41)
Přihlašovatelé: Řízení letového provozu ČR, s.p. a HOCHTIEF CZ, a.s.
Dodavatelé: HOCHTIEF CZ, a.s., Synett, s.r.o.
Projektant: KANIA, a.s., VPÚ DECO Praha, a.s.
Investor: Řízení letového provozu ČR, s.p.
Výrok poroty: Za jedinečné architektonické řešení stavby vzhledem k provedení stěn v negativním sklonu spolu s dominantou objektu spočívající ve dvoupatrové nástavbě řídící věže ve tvaru dvanáctibokého komolého kuželu. Z hlediska umístění na letišti a technického provedení splňuje nové středisko a řídící věž všechny náročné a pro tento typ objektu nezbytné parametry.
(*) porota stavba č. 30 a č. 41 sloučila a hodnotila společně

TITUL v kategorii B1 Dopravní a stavební technologie
Technologie: CDP Praha - Balabenka (foto: 19)
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s., Divize 3
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Výrok poroty: Za unikátní objekt centrálního dispečerského pracoviště, který současně plní funkce administrativního provozního pracoviště s bezprostředním vztahem k řízení dopravy a centrálního dispečerského pracoviště s řídícími sály pro řízení dopravy na rozhodující části hlavních železničních tratích České republiky.

CENY GARANTŮ a PARTNERŮ

CENA HLAVNÍHO PARTNERA ČSOB
Kategorie: B3 INOVACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
Projekt: Elektrobusy Třinec (foto 10)
Přihlašovatel: Škoda Electric, a.s.
Dodavatel: Škoda Electric, a.s.
Investor: ARRIVA MORAVA a.s.
Hodnocení partnera: za inovativní řešení dopravy v centru města, které je zcela bezemisní s potenciálem rozšíření do dalších městech ČR.

CENA MINISTERSTVA DOPRAVY ČR
Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Rekonstrukce železniční trati Klatovy - Železná Ruda (foto 26)
Přihlašovatel: Subterra, a.s.
Dodavatel: Společnost „SBT+OHL+AŽD Klatovy“
Projektant: Společnost „SBT+OHL+AŽD Klatovy“
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Hodnocení vypisovatele: Cena byla udělena za zpracování projektu a následnou realizaci rekonstrukce stávající jednokolejné, neelektrifikované železniční trati v úseku Železná Ruda – Klatovy o celkové délce 49,2 km. Trať je součástí důležité spojnice z Plzně na Šumavu. Rekonstrukce trati prospěje dopravě místních cestujících k dojíždění do práce, tak i turistů. Ministerstvo dopravy ČR vidí přínos především ve zvýšení traťové rychlosti a zajištění většího pohodlí a bezpečnosti cestujících.

CENA MINISTERSTVA DOPRAVY ČR
Kategorie: A1.2 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: Národním parkem Šumava po nové horské komunikaci (foto 33)
Přihlašovatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Dodavatel: Silnice Klatovy, a.s. + Berdych plus, s.r.o.
Projektant: Pontex, s.r.o. + Valbek, s.r.o.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Hodnocení vypisovatele: Za 10 km zcela nové horské silnice ze Srní do Modravy (930 m nad mořem). Výměna všech konstrukčních vrstev vozovky, vyztužení svahů nad řekou Vydrou systémem Green Terramensh, osazení dřevoocelových svodidel, výstavba nových autobusových zastávek a parkoviště.

CENA SMART CITY (MPO ČR)
Kategorie: B3 INOVACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
Projekt: Elektrobusy Třinec (foto 10)
Přihlašovatel: Škoda Electric, a.s.
Dodavatel: Škoda Electric, a.s.
Investor: ARRIVA MORAVA a.s.
Hodnocení partnera: Cena udělena za dodání flotily celkem deseti bezemisních bateriových autobusů ŠKODA PERUN HE, které díky svému tichému a ekologickému provozu nahradí dieselové autobusy v centru Třince. Elektrobus ŠKODA je schopen ujet na jedno nabití po městě až 150 km. V budoucnu se projekt rozroste o automatickou dobíjecí infrastrukturu přímo na vybraných zastávkách a dojezd i využití vozidel se tak ještě zvýší.

CENA SFDI
Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: II/275 Křinec, most ev.č. 275-010 (foto: 38)
Přihlašovatel: PRAGOPROJEKT, a.s.
Dodavatelé: JHP, spol. s r.o., STRABAG a.s.
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Investor: Správa a údržba silnic Středočeského kraje
Hodnocení partnera: Za opravu silničního mostu přes řeku Mrlinu v Křinci provedenou jako železobetonový most délky 24 m a šířky 5 m s nosnou konstrukcí plochých parabolických monolitických oblouků se vzepětím 3m nesoucích železobetonovou roštovou konstrukci. Objekt byl navržen akademikem Ing. Stanislavem Bechyněm a dnes jsou na něm také velice citlivě osazeny barokní sochy Živlů /Země, Oheň, Voda a Vzduch/z dílny význačného sochaře Jana Brokoffa.

CENA SŽDC
Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Revitalizace trati České Budějovice – Volary (foto 4)
Přihlašovatel: AŽD Praha, s.r.o.
Dodavatel: AŽD Praha, s.r.o.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Hodnocení partnera: Revitalizace trati České Budějovice – Volary je objemově největší stavba, kterou kdy společnost AŽD Praha řídila. Jedná se o velmi významnou, 93 km dlouhou regionální trať v Jihočeském kraji. Realizace této stavby přinesla především podstatné zkrácení jízdních dob. Nové zabezpečení železničních přejezdů a nasazení moderních technologií přineslo zvýšení bezpečnosti dopravy a také úsporu zaměstnanců.

CENA SŽDC
Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany (foto 12)
Přihlašovatel: Elektrizace železnic Praha, a.s.
Dodavatel: Elektrizace železnic Praha, a.s., OHL ŽS a.s.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Hodnocení partnera: Nová měnírna a spínací stanice jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozu na příslušných úsecích. Realizací projektu rovněž došlo k zajištění požadavků na zvýšení spolehlivosti železniční dopravy v daných úsecích za všech okolností, ať už jde o vyšší provoz, nepříznivé klimatické podmínky či výpadky na sousedních napájecích stanicích.

CENA ŘSD
Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky (foto 6)
Přihlašovatel: SILNICE GROUP a.s.
Dodavatelé: SILNICE GROUP a.s., AZ SANACE a.s.
Projektant: DSP – SUDOP PRAHA a.s., RDS – Novák & Partner s.r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hodnocení partnera: Cílem obchvatu bylo odvedení tranzitní dopravy na silnici I/27 mimo obec. Významným způsobem se tím snížilo zatížení obce a vzniklo nové propojení mezi důležitými městy Litvínovem, Mostem a Žatcem s mimoúrovňovým křížením s D7 na trase Praha-Chomutov s napojením na strategickou průmyslovou zónu Triangle.

CENA SD ČR
Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17 (foto 13)
Přihlašovatel: Eurovia CS, a.s.
Dodavatel: SDRUŽENÍ CHRUDIM I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17 (Eurovia, M-Silnice a Porr)
Projektant: SUDOP PRAHA a. s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hodnocení partnera: Stavba je nedílnou součástí silničního spojení souměstí Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Slatiňany. Výstavbou došlo k efektivnímu propojení průmyslových zón města a souměstí. Stavba byla úspěšně koordinována s další rozsáhlou stavební činností na navazující dopravní infrastruktuře. Vybudováním došlo ke snížení tranzitní dopravy ve městě Chrudim, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zátěže hluku a vibrací.

CENA SP ČR
Kategorie: A1.2 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: I/19, I/16 Mělník obchvat, 1. stavba (foto: 8)
Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hodnocení partnera: Za řešení obchvatu jižní část města, kde došlo k převedení dopravy z dvou jednosměrných ulic na dvoupruhovou obousměrně pojížděnou komunikaci mimo bytovou zástavbu ohraničenou dvěma kruhovými křižovatkami. Stavba obsahovala 57 stavebních objektů

CENA ČKAIT PRO STAVBYVEDOUCÍHO Jaroslava Baštu
Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí (foto: 17)
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Cena udělena za: Trať provedenou ve větší části v nové trase, částečně došlo ke zdvoukolejnění,
došlo ke zvýšení traťové rychlosti na 160 km/hod a současně ke snížení hlukové zátěže
v okolí. Součástí jsou nové mosty a tunely.

CENA ČKAIT PRO PROJEKTANTA Ing. Milana Kalného
Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: D8 – Most Oparno (foto: 21)
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: Sdružení EUROVIA CS, a.s., Metrostav a.s., SMP CZ, a.s., BERGER BOHEMIA a.s.
Projektant: PONTEX s.r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
Cena udělena za: Jeden z největších obloukových železobetonových mostů v ČR, který přechází přírodní rezervaci Opárenské údolí, do kterého během stavby nesměla vkročit noha zhotovitele.
Unikátní konstrukce ve směrovém i výškovém oblouku.

CENA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek trasy A i B (foto 24)
Přihlašovatel: METROPROJEKT Praha, a.s.
Dodavatel: METROSTAV a.s., divize 1
Projektant: METROPROJEKT Praha, a.s.
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Hodnocení partnera: Za výstavbu bezbariérového zpřístupnění do přestupních stanic metra linky A a B Můstek v Praze, která představuje unikátní řešení propojení obou tras kaskádou osobních výtahů. Komplikovaná realizace díla probíhala bez podstatného omezení provozu v prostoru přestupního uzlu obou historických trojlodních stanic metra s litinovým segmentovým ostěním s ocelovými sloupy.

CENA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Kategorie: A4 OSTATNÍ DOPRAVNÍ STAVBY
Stavba: Park Pilská (foto 35)
Přihlašovatel: Městská část Praha 14
Dodavatel: Gardenline, s.r.o.
Projektant: SILVAPLANA SE
Investor: Městská část Praha 14
Hodnocení partnera: Za příkladnou přeměnu poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch v Praze 14 - Hostavicích na parkový prostor uzpůsobený k pobytovému využití s řadou aktivit pro veřejnost všech věkových skupin vč. objektu komunitního centra s kavárnou a nezbytným sociálním zázemím.

CENA SDT
Kategorie: B1 DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ TECHNOLOGIE
Technologie: Mobilní liniové řízení dopravy před dopravním omezením – nasazení na D5 (foto: 39)
Přihlašovatel: ELTODO, a.s.
Dodavatel: ELTODO, a.s. + Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
Projektanti: Ing. Dušan Krajčír, DiS. a Mgr. Marek Ščerba
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, ELTODO, a.s. a Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
Hodnocení partnera: Za ověření fungování systému v reálných podmínkách, které prokázalo předpokládaný přínos systémů ITS při organizaci dopravního proudu: snížení nehodovosti o cca 40 % před dopravním omezením a snížení zpoždění průjezdu dopravním omezením. Z ekonomického hlediska byla odhadnuta úspora pro uzavírku tohoto dálničního typu až 500.000 Kč/den.

CENA Společnost pro rozvoj silniční dopravy
Kategorie: A4 OSTATNÍ DOPRAVNÍ STAVBY
Stavba: První LED cyklopřejezd v ČR, Praha 8 - Elsnicovo náměstí (foto 31)
Přihlašovatel: PDSystems s.r.o.
Dodavatelé: Media Channel, a.s., CAMEA, spol. s r.o., PDSystems s.r.o.
Projektant: CAMEA, spol. s r.o.
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Hodnocení partnera: Za optické zvýraznění vodorovného dopravního značení V 8a Přejezd pro cyklisty do zorného pole řidičů přijíždějících vozidel po ulici Voctářova vč. varování cyklistů před přijíždějícími vozidly pomocí zemních LED návěstidel PDS-400. Součástí aplikace je i zařízení pro čítání cyklistů a přenos dat na server TSK a CAMEA k dalšímu zpracování v rámci nových aplikací pro Smart City Media Channel. 

CENY MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ

CENA SKYPAPER
Kategorie: A4 OSTATNÍ DOPRAVNÍ STAVBY
Stavba: Dopravní terminál Uherský Brod (foto 11)
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ, a.s.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ, a.s.
Projektant: S - projekt plus, a.s.
Investor: Město Uherský Brod
Hodnocení redakční rady: Stavba dopravního terminálu zajistila kompletní integraci autobusové, železniční, městské hromadné, osobní automobilové a pěší dopravy v Uherském brodě do jednoho dopravního uzlu. Projekt důsledně dbal na požadavky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

CENA SILNICE ŽELEZNICE ZA KONSTRUKČNÍ DETAIL
Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek trasy A i B (foto 24)
Přihlašovatel: METROPROJEKT Praha, a.s.
Dodavatel: METROSTAV a.s., divize 1
Projektant: METROPROJEKT Praha, a.s.
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Hodnocení redakce: Za řešení bezbariérového přístupu na obou trasách stanice metra Můstek.

CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ
Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v železniční stanici Strakonice (foto 2)
Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, a.s.
Dodavatel: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s. a H-PRO spol. s r.o.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Hodnocení redakce: Stavba zahrnuje rekonstrukci staničních kolejí včetně nástupišť a mimoúrovňových přístupů pro cestující. Tím řeší zajištění bezpečnosti provozu a zejména bezpečnost cestujících i na železniční trati mimo vybranou koridorovou síť.

CENA ČASOPISU STAVITEL
Kategorie:  A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: D8 – Tunel Radejčín (foto: 18)
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: Sdružení EUROVIA CS, a.s., Metrostav a.s., SMP CZ, a.s., BERGER BOHEMIA a.s.
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
Hodnocení redakce: Jde o velice významný objekt části dálnice D 0805 a zároveň patří mezi nejnáročnější stavby. Zvláště z důvodu organizace výstavby, protože se nachází v Chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Složité soubory tufů a bazických efuzivních hornin o proměnlivé mocnosti si vyžádaly zvýšené pozornosti pro realizační firmu. Ražba probíhala "Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM)".

CENA DEVELOPMENT NEWS
Kategorie:  A4 OSTATNÍ DOPRAVNÍ STAVBY
Stavba: Řídicí věž letiště Ostrava (foto: 41)
Přihlašovatelé: Řízení letového provozu ČR, s.p. a HOCHTIEF CZ, a.s.
Dodavatelé: HOCHTIEF CZ, a.s., Synett, s.r.o.
Projektant: KANIA, a.s., VPÚ DECO Praha, a.s.
Investor: Řízení letového provozu ČR, s.p.
Hodnocení redakce: Za jedinečné architektonické řešení stavby a její technické provedení, které splňuje všechny nové náročné a pro tento typ objektu nezbytné parametry.

CENA VEŘEJNOSTI
Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly (foto: 3)
Přihlašovatel: STRABAG Rail, a.s.
Dodavatelé: STRABAG Rail, a.s.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Cena udělena: Za nejvyšší počet hlasů zaslaných prostřednictvím on-line hlasování veřejností

Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila rekordní počet 41 přihlášek splňujících podmínky soutěže.

POROTA PRACOVALA VE SLOŽENÍ:

- Ing. Miroslav Němec - SÚSPK – PŘEDSEDA
- pplk. JUDr. Sabina Burdová – ŘDP ČR
- kpt. Ing. Pavel Fiala – ŘDP ČR
- doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. – DFJP UP
- Mgr. Milan Feranec – MD ČR
- Ing. Karel Havlíček - SFDI
- Ing. Karel Otava - SŽDC
- Ing. Jan Bukovský, ŘVC ČR
- Ing. Roman Srp – SDT
- Ing. Petr Kašík – SD ČR
- Ing. Bohuslav Štancl, MBA. – SPS ČR
- Ing. Emanuel Šíp – HK ČR
- Ing. Martin Mandík - ČKAIT
- Ing. Jan Švarc – ČSS
- Ing. Jiří Sládek – TSK-HMP
- Ing. Jiří Mayer – TSK-HMP
- Ing. Pavel Stoulil - poradce pro železnici
- Pavel Braha - SPRSD
- Ing. Jiří Holub – Středočeský kraj
- Ing. František Mráz – časopis Stavebnictví
- Petr Bayer – časopis SkyPaper
- PhDr. Jiří Kučera – časopis Stavitel

Cílem soutěže je:
• profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU
• podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly, a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016.

Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol. Výsledky naleznete zde.

Zdroj a více informací: TOP EXPO CZ, fotoreportáž Busportál


Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016
Známe výsledky soutěže Dopravní stavba roku 2016