Změna jízdného MHD v Hradci Králové se zatím odkládá
Hradecký dopravní podnik provozuje 20 elektrobusů SOR NS 12 ELECTRIC. Foto DPMHK

Ke zdražení základního dospělého jízdného o dvě koruny a roční jízdenky o 170 korun dojde pravděpodobně od druhého čtvrtletí roku 2022.
Ke zdražení základního dospělého jízdného o dvě koruny a roční jízdenky o 170 korun dojde pravděpodobně od druhého čtvrtletí roku 2022.
Na své mimořádné schůzi 13. prosince 2021 Rada města Hradce Králové zrušila své rozhodnutí o změně jízdného v městské hromadné dopravě od ledna příštího roku. Vedení města se shodlo, že úpravy cen ještě projedná se zastupitelskými kluby, současně hradecký dopravní podnik získá více prostoru zajistit vše potřebné v souvislosti se změnami ceníku.
 
Úpravě cen v naší MHD se vzhledem k růstu cen paliv, mezd a dalších vstupů v nejbližší době nevyhneme. Ostatně ke změnám ceníků veřejné dopravy již přistoupila řada krajů a měst. Je však zřejmé, že u námi přijatého ceníku nebyla nová cena v některých tarifech hradecké MHD dostatečně projednána. Proto jsme se dohodli, že ke změně cen od ledna zatím nedojde a vyzveme všechny zastupitelské kluby k diskuzi, aby návrh změn v ceníku MHD připomínkovaly. I když se jedná o vyhrazenou kompetenci rady města, považujeme za důležité, aby se k výši jízdného vyjádřily i zastupitelské kluby. Předpokládáme, že změny se podaří projednat a připravit s platností od druhého čtvrtletí příštího roku,“ vysvětlil primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Od nového roku se základní jízdné pro dospělé mělo zvýšit z 14 na 16 korun, roční jízdenka pak ze současných 3 700 na 3 870 korun. Město chtělo zohlednit inflaci za poslední roky, současný růst cen pohonných hmot, elektrické energie či mezd a zároveň neomezovat spoje.

K poslední úpravě tarifů hradecké veřejné dopravy došlo v roce 2016. Na provoz MHD město každoročně přispívá dotací, která se v letošním roce vyšplhala na 281 milionů korun, před pěti lety přitom byla její výše zhruba o třetinu nižší.