v souvislosti se začleněním společnosti Veolia Transport Central Europe do skupiny Arriva.
Reklama
v souvislosti se začleněním společnosti Veolia Transport Central Europe do skupiny Arriva.
Arriva: Společnost Veolia Transport Central Europe součástí skupiny Arriva po akvizici firmou Deutsche Bahn
Jak bude vypadat organizační schéma, jaké změny budou případně v personálním obsazení ?
Po nezbytně nutnou dobu zatím budou obě společnosti Veolia a Arriva fungovat i nadále samostatně. Nová organizace se bude teprve vytvářet. Firmy budou přejmenovány na Arriva s místním označením jako tomu bylo u Veolia Transport, tedy např. Veolia Transport Tepllice se změní na Arriva Teplice. Změny ve vedení firem neočekáváme.
Jaký bude design vozidel – přizpůsobí se stávajícímu modrobílému Arriva nebo proběhne re-branding nějak skromněji?
Re-branding bude probíhat postupně. Prvním plánovaným krokem je odstranění log Veolia Transport. Od července se začnou používat loga Arriva. Design vozidel se bude měnit postupně až s obnovou vozového parku. Plošný re-branding není plánován.
Jak to bude s internetovými stránkami?
K přejmenování by mělo dojít k 1.7.2013, kdy lze očekávat i úpravu internetových stránek.
Dagmar Braunová
Za odpovědi děkujeme Ivo Novotnému, marketingovému a personálnímu řediteli Veolia Transport Česká republika.

Zeptali jsme se Ivo Novotného z Veolie Transport na aktuální průběh změn
Zeptali jsme se Ivo Novotného z Veolie Transport na aktuální průběh změn
Otisk titulní strany webu VT bude zanedlouho už archivním materiálem ...