Ze slovenského BUSportálu:Ďalšie nové autobusy pre prímestskú dopravu SAD Žilina
Pred mesiacom pribudli štyri Karosy Citelis pre MHD Martin

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť (SAD Žilina) zavádza od 24. novembra do prevádzky 15 nových autobusov do prímestskej dopravy.
Reklama
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť (SAD Žilina) zavádza od 24. novembra do prevádzky 15 nových autobusov do prímestskej dopravy.
Spoločným záujmom Žilinského samosprávneho kraja spoločnosti SAD Žilina deklarovaným v Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkonu vo verejnom záujme je zlepšovať bezpečnosť a zvyšovať kultúru prepravy cestujúcich so stratégiou znížiť priemerný vek vozidlového parku pod 10 rokov.
V súčasnosti zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Žilina, Bytča, Čadca, Martin, Kys. Nové Mesto a Turč,. Teplice 246 autobusov s priemerným vekom 11,3 roku. Rozhodujúcim typom je Karosa radu C 734 a Karosa C 954.
Typy nových autobusov a ich počet :
  • Karosa B 952 - 1 ks
  • Karosa C 954 - 14 ks
Autobusy budú zaraďované na linky, ktoré zabezpečujú dopravnú obslužnosť v rámci Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme so Žilinským samosprávnym krajom.
Rozdelenie autobusov

3 x Karosa C 954 - prevádzka Martin – obsluha okresov Martin, Turčianske Teplice (linky Martin – Turčianske Teplice, Martin – Sučany – Turany, Šútovo)
8 x Karosa C 954 1 x B 952 - prevádzka Žilina – obsluha okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto (linky do obcí Podhorie, Kamenná Poruba, Čičmany, Plevník, Štiavnik, Nesluša)
3 x Karosa C 954 - prevádzka Čadca – obsluha okresu Čadca (linky do obcí Stará Bystrica, Nová Bystrica)


SAD Žilina – súkromná akciová spoločnosť
60 % akcií vlastní SIRS
40 % akcií vlastní FNM SR
Od vstupu akcionára SIRS do spoločnosti SAD Žilina bolo na prímestskú dopravu obstaraných 60 autobusov, čo je 24 % vozidlového parku, po zaradení 15 nových autobusov to bude 30 % podiel obnovy vozidlového parku.

Pre BUSportál: Ivana Strelcová, hovorkyňa SAD Žilina, a.s.
Súvisiace články:
Ďalšie štyri nové autobusy pre MHD Martin
100% obnova vozového parku na linkách MHD Považská Bystrica
SAD Trenčín kúpila 60 nových autobusov