Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál

BOSÁK BUS ze skupiny Arriva 20.3.2014 v Dobříši. Fotografie. Informace z tiskové zprávy. Doplněno.
Reklama
BOSÁK BUS ze skupiny Arriva 20.3.2014 v Dobříši. Fotografie. Informace z tiskové zprávy. Doplněno.
Dobříš 20. března 2014 - Společnost BOSÁK BUS, spol. s r.o. realizuje projekt modernizace vozového parku „Moderní autobusy společnosti BOSÁK BUS“ s využitím finančních prostředků poskytnutých z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy (ROP SČ). Výše poskytnuté dotace ve výši 40 % činí 5 410 800 korun. Autobusy dodala společnost Iveco CR prostřednictvím autorizovaného dealera, společnosti ZLINER.

Záměrem tohoto projektu realizovaného v období od září 2012 do června 2014 je modernizace vozového parku nákupem 3 nových nízkopodlažních autobusů Iveco Crossway LE 12 m splňujících emisní normu EURO 5, které umožní komfortní přepravu osob se sníženou pohyblivostí. Z tohoto důvodu jsou částečně nízkopodlažní vozidla vybaveny výklopnou mechanickou plošinou umožňující snadný nástup i výstup cestujícím na invalidním vozíku, seniorům i rodičů s kočárky. Autobusy mají vyhřívanou podlahu v přední nízkopodlažní části, celovozovou klimatizaci s topením a dvojité zasklení.

„Cílem projektu je vedle modernizace a obnovy vozového parku i zájem dopravce zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v rámci veřejné autobusové dopravy. Cestujícím, především pohybově handicapovaným občanům a starším lidem, kteří mají problémy s mobilitou, i rodičům s malými dětmi, chceme umožnit dostat se pohodlně jak na úřady, tak i do zdravotních zařízení nebo za nákupy,“ uvedl Jan Bosák, jednatel společnosti BOSÁK BUS.

Pořízené autobusy budou nasazeny na linky v oblastech Dobříšska, Příbrami a Nového Knína a budou provozovány v závazku veřejné služby Středočeského kraje, konkrétně na linkách: D51 Nový Knín-Dobříš-Příbram, D58 Příbram-Pičín-Dobříš, D54 Dobříš-Županovice. Společnost BOSÁK BUS je jedním z deseti dopravců Středočeského kraje, jejichž projekt prošel přísnými hodnotícími kritérii a byl přijat k realizaci. Projekt je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Vedení společnosti BOSÁK BUS využilo této slavnostní příležitosti a předalo dnes svým vybraným řidičům (Miroslavu Kroupovi, Miroslavu Vitoňovi a Janu Januškovi) nejvyšší profesní ocenění IRU Diploma of Honour za rok 2013, které jim bylo uděleno Mezinárodní unií silniční dopravy - The International Road Transport Union (IRU). Vyznamenání dostanou také jejich kolegové: Zdeněk Brchel, Ludvík Daniel, Miroslav Foukner, Karel Franta, Jiří Jelínek, Ladislav Kala, Petr Kratochvíl, František Mikula, Bohuslav Novák, Milan Pajer, Roman Vaněk, Miroslav Volf, Jaroslav Votruba a Václav Žák.
IRU Diploma of Honour je nejvyšší oborové vyznamenání, které mohou profesionální řidiči získat. Je určeno těm vzorným řidičům, kteří vykonávají své povolání řádně a k plné spokojenosti svých zaměstnanců a splňují i další kritéria.
TZ BOSÁK BUS
a Dagmar Braunová
Dopravce BOSÁK BUS, spol. s r.o., člen skupiny Arriva, provozuje veřejnou dopravu na Dobříšsku a Příbramsku s přesahem do hlavního města Prahy. Činnosti realizuje ve své provozovně v Dobříši. Jeho 54 autobusů ujede za rok 3,8 milionu km a přepraví 2,2 milionu cestujících.

Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál
Ze slavnostního uvedení do provozu tří Crosswayů LE dopravce
© BUSportál