... Antonín Zemek reaguje na vyjádření KORDIS JMK. Zatím uveřejněno:
Anotín Zemek: K životaschopnosti IDS JMK.
JMK reaguje na článek Antonína Zemka.
Reklama
... Antonín Zemek reaguje na vyjádření KORDIS JMK. Zatím uveřejněno:
Anotín Zemek: K životaschopnosti IDS JMK.
JMK reaguje na článek Antonína Zemka.
Antonín Zemek pro BUSportál - 7.10.2005 - Na úvod bych si dovolil vyslovit dík všem, co reagovali - pozitivně i negativně - na můj článek zveřejněný na stránkách BUSportál pod názvem IDS JMK PROKAZUJE ŽIVOTASCHOPNOST. Potěšilo mne, že obsah článku se ukázal jako ”čtivý”, ale i to, že cestující veřejnosti není lhostejný stav a úroveň veřejné osobní dopravy v Jihomoravském kraji a je ochotna na toto téma živě diskutovat. Nemá však dostatečný prostor, nemá ani partnera ochotného k diskusi a hlavně postrádá ”počáteční impuls” k zahájení debaty.

Ověřil jsem si, že v tuzemsku není dobrým zvykem a samozřejmostí poskytovat informace o veřejné službě zcela automaticky a dobrovolně, ale je nutné tzv. ”zatlačit na pilu” a rázem jsou k dispozici, dokonce na internetu, dílčí informace o provozu systému.

K vyjádření ředitele KORDIS JMK, spol. s r.o. a předloženým grafům:

 1. Nerozumím, proč se před veřejností zdůrazňuje ”A” a současně se neuvádí ”B”, čili proč se před veřejností zdůrazňuje nárůst počtu přepravených o 18% za meziroční období 2003-2004 a současně se neuvádí nárůst výkonů BUSů o 20% za stejné meziroční období 2003-2004. Mluvit o atraktivitě systému je příliš zjednodušené a přehnané zvláště, když nárůst přepravených je pouze výsledkem neúměrně navýšených výkonů a zavedené ”regulace” volby veřejného prostředku a nikoliv kvalitou nabízené služby. V daném případě více jezdíme méně vozíme (min. o 2%) resp. žádný ”nával” ze strany cestující veřejnosti do systému IDS JMK
 2. V r.2003 byla veřejná osobní doprava provozovaná jednak v režimu závazku veřejné služby a dále i na ”komerční bázi” (volba veřejného prostředku). Jsme vůbec schopni doložit pro tento rok počet přepravených cestujících a celkový počet výkonů? Nejsou zveřejněné výchozí údaje r. 2003 pouze účelové?
 3. Navýšení cestujících ve vlacích, důsledek navážení přím. autobusy, není vztaženo ke konkrétním výkonům ani ke konkrétnímu časovému období, proto nelze graf brát jako věrohodný doklad o úspěšném a funkčním systému. Jaro 2003, resp. jaro 2004 jsou snad jen roční období. Dovolit si zveřejnit na internetu takovou “informaci” je jen ukázkou arogance, zesměšňování a znevažování veřejné polemiky
 4. Z porovnání oficiálně předložených grafů je evidentní
  - v r.2003 připadalo na 1 vozkm BUS(mimo Brno). cca 3,225 cestujících
  - v r.2004 připadalo na 1 vozkm BUS………… … cca 3,187 cest. ( zahájení provozu IDS JMK)
  - v r.2005 prognóza na 1 vozkm BUS. …………... cca 3,150 cest.
  Sestupná tendence tzn. od zahájení provozu IDS JMK dochází k pozvolnému úbytku cestujících ve veřejné osobní dopravě v Jihomoravském kraji. Měřeno ekonomikou, nůžky mezi náklady a tržbami se pozvolna rozevírají.

Shrnuto, sečteno:

Bohužel musím konstatovat, že pan ředitel nepředložil jediný seriózní a hmatatelný důkaz o tom, že IDS JMK je přínosem a vyhledávaný způsob osobní dopravy v Jihomoravském kraji. Spíše naopak. Cestující veřejnost, integrací ”zbavena” možnosti volby veřejného prostředku a ”donucená” vždy a jedině používat systém jej nijak zvlášť neupřednostňuje a raději volí vlastní osobní vozidlo.

Za situace, kdy nebyla jednoznačně prokázána schopnost systému IDS JMK - udržet “kmenového” a přilákat “nového” cestujícího; přijmout všechny kategorie cestujících a vymezit se jako alternativa k individuální automobilové dopravě - je současná kampaň vedená v regionálním tisku o jeho “životaschopnosti” pouhým cíleným a nekorektním atakem na mínění cestující veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že vše podstatné bylo řečeno a veřejné diskusní fórum úspěšně nastartováno, je zbytečné abych dále překážel u ”konstruktivních” polemik zda ” … několikerý přestup a pobíhání po peronu s třiceti kilovým zavazadlem je kvalitou – komfortem či nikoliv , nebo jak rychle si na systém zvyknul tělesně postižený resp. dříve narozený cestující.

Na samotný závěr. Všem příznivcům kvalitní, komfortní a pohodlné veřejné osobní dopravy v Jm kraji přeji pevné nervy a trpělivost. Pouze čas a samotná cestující veřejnost rozhodnou, zda systém IDS JMK je po stránce organizační, provozní a ekonomické předurčen k dlouhověkosti .