Zastávkové panely pro dopravní podnik města Žilina
Naprostá většina informačních panelů v Žilině je instalována na vybraných trakčních sloupech či sloupech veřejného osvětlení a tyto jsou rovněž napájeny z trakčního vedení. 2 kusy panelů jsou instalovány na samostatných sloupech s napájením 230 VAC. Foto HERMAN

Společnost HERMAN ukončila projekt „Informatizácia MHD v Žiline – nové informačné zastávkové panely s hlasovým výstupom“, který realizovala pro Dopravní podnik města Žilina. Výsledkem je 50 elektronických informačních panelů s integrovanými kamerami na vybraných zastávkách.

Reklama

Společnost HERMAN ukončila projekt „Informatizácia MHD v Žiline – nové informačné zastávkové panely s hlasovým výstupom“, který realizovala pro Dopravní podnik města Žilina. Výsledkem je 50 elektronických informačních panelů s integrovanými kamerami na vybraných zastávkách.

V prosinci 2022 společnost HERMAN zvítězila ve veřejné zakázce na dodávku 50 kusů elektronických zastávkových informačních panelů pro město Žilina. Přestože na plnění zakázky bylo z důvodu dlouhé hodnotící procedury méně času, dodávka byla realizována ještě před stanoveným termínem.

Součástí projektu byla dodávka 50ti kusů plně barevnách zastávkových panelů a zpracování projektové dokumentace pro jejich připojení k trakčnímu vedení. Nedílnou součástí bylo také zajištění schválení ze strany drážního úřadu. Zadavatelem určené panely obsahují integrovanou kameru, tato je pak součástí kamerového systému, jenž byl včetně serverové části rovněž součástí dodávky. Vedle nich je v panelech integrováno přehrávání hlasových zpráv pro nevidomé pomocí technologie automatického čtení (TTS), regulace jasu dle okolního světla a plná integrace na dispečink řízení.  

Celkově bylo dodávko 38 kusů RGB panelů v jednostranném provedení o velikost 5+1 řádek, 4 kusy RGB panelů v oboustranném provedení o velikost 5+1 řádek, 4 kusy RGB panelů v jednostranném provedení o velikost 8+1 řádek a 4 kusy RGB panelů v oboustranném provedení o velikost 8+1 řádek. Naprostá většina panelů (48 kusů) je instalována na vybraných trakčních sloupech či sloupech veřejného osvětlení a tyto jsou rovněž napájeny z trakčního vedení. 2 kusy panelů jsou instalovány na samostatných sloupech s napájením 230 VAC.

I přes krátký časový rámec byla zakázka dokončena v termínu i díky konstruktivní spolupráci s Dopravním podnikem města Žiliny, který poskytoval rychlou zpětnou vazbu a součinnost, bez které by se projekt stihl velmi obtížně. Problémy nastávaly v dodávkách dílčích elektrickým komponent a také z důvodů období realizace, kdy stěžejní část výrobních prací vstoupila do prázdninového a dovolenkového období. Společnost HERMAN se musela vypořádat rovněž s integrací zcela nového způsobu řízení, který byl představen až v průběhu řešení projektu. Úspěšnou realizací veřejné zakázky společnost HERMAN upevnila svou významnou pozici v oblasti dodávek zastávkových systémů pro veřejnou dopravu.

HERMAN


Zastávkové panely pro dopravní podnik města Žilina
Do Žiliny bylo dodáno 38 kusů RGB panelů v jednostranném provedení o velikost 5+1 řádek, 4 kusy RGB panelů v oboustranném provedení o velikost 5+1 řádek, 4 kusy RGB panelů v jednostranném provedení o velikost 8+1 řádek a 4 kusy RGB panelů v oboustranném provedení o velikost 8+1 řádek. Foto HERMAN