Informace pro dopravce o poskytnutí podkladů o žákovském jízdném z předprodeje AMSBUS
Reklama
Informace pro dopravce o poskytnutí podkladů o žákovském jízdném z předprodeje AMSBUS
ČSAD SVT s.r.o. trvale zlepšuje funkčnost systému AMSBUS . Nyní je k dispozici další bezplatné rozšíření související s zavedením žákovského jízdného. Dopravcům (nebo přímo firmě CHAPS s.r.o.) ČSAD SVT s.r.o. poskytuje měsíčně potřebné podklady k vyžádání nároku na odpovídající státní dotaci.

V souladu s usneseními vlády ČR a Cenovým výměrem MF 2/2004 jsou v systému AMSBUS zvlášť zaznamenány prodeje jízdenek za žákovské jízdné. Tyto údaje budou vybrány a zpřístupněny do pátého kalendářního dne v měsíci mezi obvykle poskytovanými sestavami v rubrice AMSBUS provoz : (1. Výběr sestav podle DOPRAVCE -> Soubor transakcí ve formátu XML pro nárok na dotace). Formát odpovídá dohodě mezi firmou CHAPS s.r.o., která je pověřena centrálním zpracováním podkladů, a ČSAD SVT Praha s.r.o.

ČSAD SVT s.r.o. navíc nabízí bezplatně možnost přímého předání údajů z prodeje firmě CHAPS s.r.o., čímž se zjednoduší proces předávání podkladů a v případě údajů z AMSBUS pak není nutná žádná aktivita dopravců. Podmínkou pro přímé předání údajů firmě CHAPS s.r.o. je písemný souhlas dopravce s přímým předáváním dat o žákovském jízdném mezi ČSAD SVT Praha s.r.o. a CHAPS s.r.o., který musí být doručen do ČSAD SVT s.r.o. do 25. dne předchozího měsíce (stejné pravidlo platí i pro odvolání dříve uděleného souhlasu).

Další informace na kristlova@svt.cz, tel. 224 894 332.