Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, s vyznačením změn, ke kterým dojde od 20. února 2016.
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, s vyznačením změn, ke kterým dojde od 20. února 2016.
Úplné (neoficiální) znění zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.), účinné od 20. února 2016 naleznete zde