Z návštěvy Přelouče do třetice: Podrobněji k nové městské dopravě
Jindřich Poláček a Irena Burešová při podpisu dokumentů. Dole výřez z informačního letáku.

od 1.12.2009. Midibus pro MHD v Přelouči představila spolu se starostkou Přelouče a zástupcem OREDO Veolia Transport Východní Čechy. Podrobné informace o MHD ke stažení.
Reklama
od 1.12.2009. Midibus pro MHD v Přelouči představila spolu se starostkou Přelouče a zástupcem OREDO Veolia Transport Východní Čechy. Podrobné informace o MHD ke stažení.
Částečně nízkopodlažní midibus Iveco Daily Stratos LE 37 bude jezdit od 1. prosince 2009 na místní nově zavedené lince městské hromadné dopravy. Ta bude ve druhém největším městě Pardubicka provozována minibusem VT VČ v hodinovém taktu.

„Vítězství ve výběrovém řízení v Přelouči je pro Veolia Transport i referencí do dalších tendrů. Jako dopravce nabízíme městu služby novým midibusem, který posouvá kvalitu služeb MHD. Autobus jsme vybrali na základě poptávky ze strany města a s ohledem na trasu, po které bude vozidlo v Přelouči a okolí jezdit,“ říká Jindřich Poláček, generální ředitel Veolia Transport Východní Čechy. „Linkový midibus má nízkopodlažní zadní část včetně plošiny umožňující pohodlný nástup rodičů s kočárky nebo osob na invalidním vozíku, což přispěje ke snažšímu cestování,“ dodává.

Přeloučský midibus Iveco Daily Stratos LE 37 je vybaven nahoře u předních nástupních dveří elektronickou informační tabulí. Ve vozidle je umístěno zařízení GPS, které bude zajišťovat sběr základních dat o provozu minibusu, která budou následně vyhodnocena podle potřeb objednatele i dopravce.
Představujeme částečně nízkopodlažní midibus Iveco Daily Stratos LE 37
Společnost VT VČ uzavřela s městem Přelouč smlouvu o provozování MHD od 1. prosince 2009 do 31. prosince 2015, s ročním výkonem 84 000 km. MHD bude provozována na území města Přelouče a přidružených obcí. Základní jízdné je stanoveno na 5 Kč, první dva měsíce (1.12.2009 - 31.1.2010) je provoz MHD zdarma.

Z TI Veolia Transport.
BUSportál: 6.11. se midibus projel po trase MHD - zároveň proběhl i neformální kontrolní den. Trasa má několik úskalí v podobě úzkého mostku, a jedné ulice, kde je vhodné zajístit průjezdnost dopravním značením. V době projížďky také ještě nebyla hotova nezbytná úprava terénu na plánované konečné ve Štěpánově. Počáteční dny reálného pak jistě zpřesní i jízdní řád. Přeloučské čeká 7 nových stání na pěti zastávkách - 4 byly hotové. MHD v Přelouči umožní pohodlný přesun starším občanům - jedna ze stanic je v dosahu zdravotního zařízení a velkého komplexu pro seniory, dětem do školy a také nabízí zajímavý čas pro dostupnost Pardubic veřejnou dopravou v součinnosti s vlakem. 20 minut, které deklaruje Pavel Matouš ze společnosti OREDO, je srovnatelných s cestou do Pardubic osobním autem. Na závěr prezentační projížďky podepsali starostka Přelouče Irena Burešová a ředitel Veolia Transport Východní Čechy Jindřich Poláček v prostorách přeloučské radnice připravené dokumenty.
Děkujeme přeloučské radnici za poskytnutí podrobného informačního letáku k MHD s informacemi platnými ke dni spuštění. Informace jsou zajímavé jak pro potenciální cestující, tak i jako inspirativní výsledek projektu zavedení MHD zcela nově ve městě, kde nikdy nebyla.
Letak_MHD_Prelouc.pdf

Z návštěvy Přelouče do třetice: Podrobněji k nové městské dopravě
© BUSportál
Z návštěvy Přelouče do třetice: Podrobněji k nové městské dopravě
© BUSportál
Z návštěvy Přelouče do třetice: Podrobněji k nové městské dopravě
© BUSportál
Z návštěvy Přelouče do třetice: Podrobněji k nové městské dopravě
© BUSportál
Z návštěvy Přelouče do třetice: Podrobněji k nové městské dopravě
© BUSportál
Z návštěvy Přelouče do třetice: Podrobněji k nové městské dopravě