XVIII. seminář  Integrované dopravní systémy proběhne
Seminář IDS 2009

16. – 18. května 2011 v Lázních Bohdaneč.
Reklama
16. – 18. května 2011 v Lázních Bohdaneč.
XVIII. seminář – integrované dopravní systémy 16. – 18. května 2011 pořádá Institut Jana Pernera (IJP) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy (MD) pod záštitou náměstka ministra Ivo Tomana v hotelu TECHNIK v Lázních Bohdaneč už po osmnácté seminář Integrované dopravní systémy.

Svým odborným zaměřením je tento tradiční seminář určen především pro organizátory stávajících IDS, pracovníky institucí, které tento dopravní systém vytvářejí anebo uvažují o jeho realizaci a pro zástupce dopravců. Je rovněž žádoucí pro pracovníky veřejné správy na úrovni krajů a měst, které jsou nuceny řešit problematiku veřejné osobní dopravy ve svých aglomeracích.
Účastníci semináře budou seznámeni s připravovanými materiály dopravní politiky ČR, zejména Strategií dopravy jako nevyhnutelnou součástí rozvoje ČR do roku 2025. Diskutovány budou problémy jednotlivých IDS a veřejné osobní dopravy v ČR a Evropské unii. Akcentovat budou aplikace zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a navazující legislativy, dopravního plánování; dále současný stav vývoje kompatibility kartových systémů pro IDS v ČR včetně zkušeností s jejich aplikací v odbavovacích systémech. Diskutovány budou některé zásady finanční politiky státu a krajů ČR a nově připravované legislativní dokumenty v ČR a EU. Přednášejícími budou opět vedoucí zaměstnanci Ministerstva dopravy, dopravci, zástupci Krajských úřadů a organizátorů IDS. Rovněž se představí zástupci firem zabývajících se technickým a technologickým zabezpečováním tohoto systému. Předmětem příspěvků budou také některé praktické příklady související se zaváděním a provozováním IDS v ČR i v zahraničí a zkušenosti z optimalizace dopravní obslužnosti, jakož i aplikace prvků telekomunikačních systémů.
Podrobnosti týkající se programu XVIII. semináře, podmínky účasti, včetně pozvánky a závěry semináře, včetně materiálů předaných přednášejícími v PowerPointu budou publikovány na internetových stránkách IJP: www.perner.cz. Jsou zde i závěry předchozích seminářů a kontakty na pravidelné účastníky těchto seminářů.
Dotazy a bližší pokyny:
Jaroslav Gabriel gabriel.jaroslav@email.cz
Martina Bártová (MD, IJP) martina.bartova@mdcr.cz
Milena Foglarová (IJP - reg.středisko Praha) milena.foglarova@upce.cz
Karel Kavalec (odborný garant) kavka.karel@centrum.cz

2010: XVII. seminář IDS se konal 17. - 19. května 2010 v Lázních Bohdaneč