Vzniká Portál dopravy, jedno místo pro digitální dopravní služby

Portál dopravy postupně umožní vyřídit si online většinu úředních záležitostí spojených s dopravou, občanům i firmám. Elektronicky se budou podávat žádostí a hradit správní poplatky týkají se řidičů, automobilů, lodí i letadel.

Reklama

Portál dopravy postupně umožní vyřídit si online většinu úředních záležitostí spojených s dopravou, občanům i firmám. Elektronicky se budou podávat žádostí a hradit správní poplatky týkají se řidičů, automobilů, lodí i letadel.

Ministerstvo dopravy spouští nový Portál dopravy pro elektronickou komunikaci občanů s úřady v oblasti dopravy. Přes internet půjde podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod. Tento nástroj je dalším krokem v digitalizaci dopravních agend do roku 2025.

Šetříme čas a peníze občanů, kteří mohou, namísto několika návštěv úřadů a prohledávání internetových odkazů, nalézt dostupné elektronické služby na jednom místě. Z tohoto rozcestníku jsou dostupné již fungující služby spojené s dopravou, jako je například kontrola tachometru, dálniční známky, ale i novinky. Například nová možnost e-podání žádostí o výměnu řidičského průkazu z důvodu krádeže, ztráty či změny osobních údajů, předvyplnění žádosti na Registr vozidel či nové žádosti v agendě plavidel,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Další online novinkou zde jsou tzv. BLESKY, tedy žádosti o zrychlené vyřízení do pěti pracovních dnů, nebo elektronická dostupnost dalších lodních a leteckých agend. Portál dopravy má postupně umožnit vyřízení online většiny úředních záležitostí spojených s dopravou. Pro uživatelskou přívětivost je vybudované obousměrné propojení a stejný design s Portálem občana, stačí tak jedno přihlášení v jednom z portálových řešení.

Dalšími kroky v rozvoji tohoto dopravního nástroje bude podle ministerstva přidání výpisu z karty řidiče, nové žádosti v agendě vozidel a plavidel. Portál bude přístupný i pro právnické osoby, nabídne elektronickou úhradu správních poplatků na všechny úřady.

Smysl Portálu dopravy a jeho přidaná hodnota je ve zpřístupnění „transakčních služeb“, tedy elektronické podání žádostí, úhrada správních poplatků apod. Taktéž zastřešuje různé digitalizační agendy resortu, které vyplývají z jeho různých závazků, povinností či vlastní aktivity.

Portál dopravy nyní nabízí či letos nabídne digitální dopravní služby pro:

Řidiče:
•    údaje o ŘP
•    e-podání žádosti o ŘP
•    výpis z bodového konta
•    údaje o přestupcích
•    údaje o zákazech řízení
•    údaje o profesní způsobilosti

Vlastníky a provozovatele automobilů:
•    údaje o všech (historicky) vlastněných autech
•    předvyplnění žádosti o změny v registru
•    kontrola tachometru
•    přístup k datům Registru vozidel přes tzv. datovou kostku
•    přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky
•    přístup k mýtnému portálu
•    Ověření vozidla řidiče taxislužby

Majitele, provozovatele či vůdce lodí:
•    e-podání na průkaz vůdce plavidla
•    přihlášení se na zkoušky

A ještě letos zde přibydou:
•    údaje z registru Státní plavební správy
•    údaje o plavidlech
•    e-podání technických prohlídek plavidel
•    údaje o průkazech vůdců plavidel

Majitele či provozovatele letadel a piloty:
•    registrace provozovatele dronů
•    rezervace termínu zkoušky
•    nahlížení do leteckého rejstříku pro piloty
•    vydání pilotních a technických průkazů

A ještě letos zde přibydou:
•    údaje o držených průkazech
•    údaje o letadlech

Či zpřístupnění dalších služeb na jednom místě jako:
•       Ověření vozidla řidiče taxislužby
•       OneTicket
•       Přímé propojení s Portálem občana
•       Aktuality v dopravním sektoru.