Pro Dopravák 13/2005 Jiří Novotný, CDV Brno. Bezmála polovina řidičů autobusů se dopustila nějakého prohřešku jako byla mj. chybějící dálnční známka, překročení denní doby řízení a nedodržení přerušení doby řízení.
Pro Dopravák 13/2005 Jiří Novotný, CDV Brno. Bezmála polovina řidičů autobusů se dopustila nějakého prohřešku jako byla mj. chybějící dálnční známka, překročení denní doby řízení a nedodržení přerušení doby řízení.
V neděli 10.července 2005 se uskutečnila kontrola řidičů mezinárodní nepravidelné autobusové dopravy. Kontrola probíhala od 6,00 do 11,30 hodin na rychlostní komunikaci č.52 ve směru na Brno a byla zaměřena na dodržování nařízení Rady 3820/85/EHS o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě. Současně byly také kontrolovány koncesní listiny a eurolicence, označení vozidel a dálniční známky. Podívejme se na to, jak dopadla. Výsledná statistika vypovídá o tom, že cca 46% kontrolovaných řidičů autobusů mělo nejméně jednu závadu. Pokud bychom použili sportovní terminologie v prvé půli kontroly bylo skóre z hlediska zjištěných závad ještě nepříznivější. Například z prvních pěti kontrolovaných autobusů byly závady zjištěny u tří. Teprve druhá půle vylepšila tento nepříznivý stav.

Nyní se podívejme, které závady a porušení povinností bylo nejčastěji zjištěno. Ze 14 kontrolovaných autobusů ( tuzemských i zahraničních dopravců) celkem pět autobusů nemělo dálniční známku. Je zajímavé, že tato závada byla většinou kombinována i se závadou v dodržování režimu řidičů. Tak se dostáváme k druhé nejčastější zjištěné závadě, kterou bylo:
  • překročením denní doby řízení a
  • nedodržení přerušení doby řízení
To znamená, že nebyl dodržena maximální doba řízení, která může být podle článku 6 citovaného nařízení maximálně 10 hodin a to pouze dvakrát v týdnu. Tato doba byla v jednom případě překročena až o hodinu a půl. V případě přestávek v řízení podle článku 7 se jednalo o nedodržení minimální přestávky 45 minut a její nesprávné vykazování (nepřepínaní tachografu na činnost označenou symbolem „postýlka“. Závad vyplývajících z nedostatečné znalosti významu symbolů a jejich správného použití bylo více. Proto je nutné připomenout jejich význam. Symbol „volant“ značí dobu řízení (u všech vozidel, na která se vztahuje nařízení Rady 3821/85/EHS a která byla uvedena do provozu poprvé po 1.1.1996 se nastavuje automaticky při pohybu vozidla. Symbol „zkřížená kladívka“ značí všechny ostatní doby práce. Symbol „úhlopříčně rozdělený čtverec“ ostatní dobu pracovní pohotovosti, tj. čekací dobu, dobu strávenou během jízdy vedle řidiče. Symbol „postýlky“ značí přerušení řízení a denní doby odpočinku.

Zarážející bylo také ve dvou případech použití autobusů, se kterými byla prováděna doprava pro cizí potřebu bez jejich označení obchodním jménem.

Autobusy a jejich osádky se vracely z Chorvatska a z Itálie a téměř všichni řidiči dokladovali „žlutým kolečkem“ nebo jinou formou potvrzení týdenní odpočinek nebo dovolenou. Z těchto důvodů se jeví potřebné provést v některých případech ověření těchto údajů formou dohlídek u dopravců. Ke stejnému závěru vedl i v jednom případě zcela bezdůvodné vyjímaní tachografických kotoučků. Tento řidič zapomněl na ustanovení článku 15 nařízení Rady 3821/85/EHS, které požaduje, aby záznamový list nebyl vyjmut před koncem denní pracovní doby, pokud není jeho vyjmutí jinak povoleno. Tyto případy jsou v uvedeném nařízení citovány.

Za nejzávažnější zjištění při této kontrole, které je možno označit za „podvod“ je možné považovat případ řidiče, který používal při návratu z Chorvatska tachografické kotoučky, jak na svoje jméno, tak i na jméno řidiče, který však při kontrole ve vozidle nebyl přítomen. V okamžiku zastavení tohoto autobusu měl řidič založen kotouček na jméno tohoto řidiče.

V případě všech zjištěných závad byl sepsán protokol, ke kterému se řidiči mohli vyjádřit a jeho projednání bude předmětem správního řízení.

Výsledek této kontrolní akce znovu potvrdil nutnost provádění silničních kontrol tak , jak to i předpokládá směrnice Rady 88/599/EHS, která stanovuje minimální podmínky pro kontrolu řádného a jednotného používání nařízení (EHS) 3820/85 a (EHS) 3821/85.