VYDOS BUS nově jako ČD BUS
Autobus VYDOS BUS na autobusovém nádraží v Břeclavi. Foto IDS JMK

České dráhy si budou zajišťovat náhradní autobusovou dopravy při výlukách vlastními autobusy. Koupily dopravce z Vyškova.
České dráhy si budou zajišťovat náhradní autobusovou dopravy při výlukách vlastními autobusy. Koupily dopravce z Vyškova.
Národní dopravce se stal 100% vlastníkem společnosti VYDOS BUS a.s. České dráhy firmu využijí pro zajištění náhradní autobusové dopravy během plánovaných výluk nebo mimořádných událostí. V letošním roce dojde ke změně názvu autobusového dopravce na ČD BUS. Uzavření smlouvy v minulých dnech schválil Řídicí výbor ČD.

Cílem pořízení vlastního autobusového dopravce je snaha snížit náklady na zajištění náhradní autobusové dopravy. Ročně zaplatí České dráhy za náhradní autobusy až 900 milionů korun. Vzhledem k množství výluk a potřebě zajištění náhradní dopravy pro nás bude rozšíření vozidlového parku o autobusy velkým přínosem, a to nejen z ekonomického, ale i z provozního hlediska. Vstupem do autobusové dopravy totiž snížíme závislost na externích dodavatelích. Transakce je zároveň součástí Strategie 2030 Českých drah,“ říká Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro servis.

Původní zakázky společnosti VYDOS BUS budou dokončeny ve stávajícím rozsahu, jedná se o zajištění MHD ve Vyškově a jednoho provozního souboru při výluce Brno – Adamov – Blansko.

Pod VYDOS BUS spadá aktuálně osm desítek autobusů. Ve firmě zůstávají také stávající zaměstnanci. Dává nám smysl, abychom si vzhledem k vysokým cenám od externích dodavatelů zajišťovali náhradní autobusovou dopravu vlastními silami a snížili tím náklady. Vzhledem k množství výluk, ať už těch plánovaných nebo způsobených mimořádnými událostmi, ale budeme i nadále větší část výlukové dopravy soutěžit,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

Do funkce předsedy představenstva byl jmenován Adam Svojanovský, dlouholetý zaměstnanec Českých drah, který vrcholově zaštiťoval právě oblast náhradní dopravy. Členem představenstva odpovědným za ekonomiku se stala Věra Bugárová, která doposud působila ve funkci ekonomické ředitelky ve společnosti Arriva Morava. Členem představenstva odpovědným za provoz se stal Igor Čeki, dosavadní ředitel společnosti VYDOS BUS.

Nynějším zaměstnancům nabídneme stabilní pracovní zázemí. Rádi bychom postupně navýšili počet autobusů a samozřejmě i zaměstnanců, tedy především řidičů. Nabídneme tak nové pracovní příležitosti,“ doplňuje Adam Svojanovský, předseda představenstva VYDOS BUS.

Konsolidace VYDOS BUS do Skupiny ČD s úplným začleněním do dceřiné firmy ČD BUS proběhne během letošního roku. Finanční poradenství při akvizici poskytla Česká spořitelna, kompletní due diligence poradenství a právní podporu poskytlo PwC Česká republika a PwC Legal Česká republika.