Volvo zahajuje celosvětově největší klání servisních zaměstnanců: VISTA

Volvo International Service Training Awards zve servisní techniky z celého světa.
Volvo International Service Training Awards zve servisní techniky z celého světa.

V pondělí 4. září záhájilo Volvo registraci do soutěže VISTA (o soutěži níže), celosvětově největšího klání servisních zaměstnanců. Očekává se účast více než 18 tisíc techniků z globální sítě autorizovaných servisů a Volvo Truck a Buses Center. Cílem soutěže VISTA je přitáhnout a podporovat zkušené techniky prostřednictvím týmové práce a rozvoje způsobilosti. 

Z formálního pohledu je VISTA soutěž, ale jejím hlavním cílem je podpořit týmovou práci, rozvíjet týmového ducha a hrdost, ale také přispět k sebevzdělávání k rozvoji způsobilosti. Pro servisní zaměstnance jde o způsob rozšiřování znalostí a další zvyšování kvality práce. Uvedené aktivity v konečném důsledku vedou k lepším zákaznickým službám a vyšší zákaznické spokojenosti.

Mimořádně kvalifikovaní a motivovaní technici na servisech Volvo Trucks dokáží diagnostikovat poruchy a opravit problémy nákladních vozidel ‘hned napoprvé’, včas a podle nejvyšších kvalitativních norem. Právě díky těmto dovednostem pomáhají zákazníkům minimalizovat prostoje jejich nákladních vozidel.

„VISTA rozvíjí naše dovednosti a motivuje nás vychovávat ty nejlepší pracovníky na světě. A když jsou naši mechanici nejlepší na světě, jsou motivováni odvádět pro zákazníky tu nejlepší práci,“ říká Claes Nilsson, prezident společnosti Volvo Trucks.

Soutěž VISTA 2017-18 pravděpodobně přiláká přes 18 tisíc servisních zaměstnanců z celosvětové sítě autorizovaných servisů a Truck Center Volvo. Do soutěže tak nastoupí přibližně 4500 týmů. Tématem tohoto roku je ‘Performance is Everything – Výkon na prvním místě’: na znamení toho, že každá práce pro Volvo Trucks a Volvo Buses musí být vždy spojena jen s prvotřídními výkony. Volvo Trucks se prostřednictvím soutěže VISTA zároveň snaží celosvětově řešit nábor servisních techniků a podporovat jejich loajalitu.

„Díky spolupráci všech členů týmu je VISTA dokonalým nástrojem, jak dát lidem pocítit, že jsou členy celosvětového týmu poskytujícího ty nejlepší servisní služby,“ dodává Claes Nilsson. 

O soutěži VISTA
VISTA je zkratkou slov „Volvo International Service Training Awards". Byla zahájena v roce 1957, původně jako soutěž pro techniky Volvo v rámci Švédska. O 20 let později, tedy kolem roku 1977, již pokrývala všechny kontinenty a dokázala přilákat autorizované servisy a Truck Centra Volvo z celého světa. Dnes se VISTA pořádá jednou za dva roky a jde o celosvětově největší soutěž pořádanou pro servisní pracovníky.

Do soutěže VISTA se mohou přihlásit všechny autorizované servisy a Truck Centra Volvo Trucks a Volvo Buses z celého světa, vč. servisních techniků. Zúčastněné týmy musejí v rámci kvalifikace splnit dvě části zahrnující teoretické otázky i technické úkoly. Vítězové z každého trhu se kvalifikují do semifinále, které se v dubnu 2018 uskuteční ve švédském Göteborgu. Zde se v průběhu tří týdnů utká celkem 240 týmů. Nejlepších 40 týmů vzešlých ze semifinále se kvalifikuje do světového finále, které je naplánováno na červen 2018 v brazilské Curitibě. 

Klíčové termíny soutěže VISTA 2017-18:

Oficiální zahájení 27. června 2017
Zahájení registrací 4. září 2017
1. teoretická část 7.-30. listopadu 2017
2. teoretická část  30. ledna - 20. února 2018
Semifinále, Göteborg, Švédsko 9.-27. dubna 2018
Finále, Curitiba, Brazílie  25.-29. června 2018

Zdroj: Volvo