Vláda podpořila rozvoj autonomní mobility
Autonomní Karsan e-ATAK je v provozu ve Spojených státech, v norském Stavangenu a od nedávna také v Tampere ve Finsku. S úrovní 4 se může pohybovat bez řidiče na plánované trase, dokáže autonomně jet rychlostí 40 km/h za všech povětrnostních podmínek. Bez řidiče přijíždí k zastávkám na trase, řídí vystupování a nastupování, zajišťuje dispečink a řízení na křižovatkách, přechodech a semaforech. Foto Karsan

Nový strategický materiál Plán autonomní mobility do roku 2025 schválila vláda 10. dubna 2024. Hlavním cílem je vytvořit v České republice příznivé podmínky pro rozvoj autonomní motility, posunout ji výrazně blíže k širokému využívání samořiditelné technologie v dopravě a připravit tuzemskou dopravní i inovační oblast na změny související s novými trendy v oblasti chytré mobility.

Nový strategický materiál Plán autonomní mobility do roku 2025 schválila vláda 10. dubna 2024. Hlavním cílem je vytvořit v České republice příznivé podmínky pro rozvoj autonomní motility, posunout ji výrazně blíže k širokému využívání samořiditelné technologie v dopravě a připravit tuzemskou dopravní i inovační oblast na změny související s novými trendy v oblasti chytré mobility.

"Autonomní mobilita je jedním z hlavních trendů v dopravě a my děláme důležité kroky, které nám umožní v maximální míře využít možnosti moderních technologií autonomního řízení ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Vládou schválený strategický materiál podporuje zavádění automatizace v dopravě ve všech jejích aspektech. Právě rozvoj automatizace má postupně měnit způsob přepravy lidí i zboží, umožní rozvoj moderních služeb a v budoucnu významně transformovat dopravní sektor.

Plán autonomní mobility se primártně týká autonomní mobility v silniční dopravě a automatizovaných silničních vozidel. Definuje opatření v oblasti dopravních technologií, legislativy, vzdělávání a osvěty a výzkumu a inovací. Podle ministerstva dopravy je reakcí na aktuální potřeby, které autonomní mobilita klade na dopravní systémy, výzkum a vývoj či společenské dopady. Technologicky pokročilá řešení je zároveň třeba přizpůsobit českému prostředí způsobem, který bude přívětivý pro jejich uživatele a společnost. Celkem je ve čtyřech zmíněných oblastech obsaženo 13 konkrétních tematických opatření, každé z nich přitom obsahuje popis současného stavu, cíle a popisy opatření, indikátory plnění i odpovědnost za realizaci.

Kromě samotných opatření materiál definuje i rozhraní k oblastem, jejichž rozvoj je pro autonomní mobilitu neméně podstatný, jako je rozvoj digitální infrastruktury či umělá inteligence. Realizace jednotlivých opatření má přispět k tomu, aby Česká republika dále pokračovala nejen v tradici silného průmyslu výroby vozidel, ale aby se také stala zemí, ve které se inovativní řešení mohou uplatnit v praxi a dobře sloužit jejím obyvatelům.

V České republice se zástupci automobilového průmyslu a ministerstev začali zabývat autonomní mobilitou v roce 2017, kdy vznikl a byl schválen vládou materiál Vize rozvoje autonomní mobility. Právě na tento dokument Plán autonomní mobility navazuje.

V roce 2020 vytvořilo Centrum dopravního výzkumu webovou aplikaci Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu. Obsahuje databázi informací o vybraných silnicích a dálnicích o celkové délce přes 2 000 km zahrnující úsek v oblasti U Smart Zone v Ústí nad Labem, konkrétní lokality pro testování autonomního řízení jsou také v historickém centru Brna, plánuje se vytvoření přeshraničních 5G koridorů s Německem. Pilotní projekt připravuje hlavní město, plánuje se polygon u Stříbra.

V přípravě je návrh nové legislativy, která umožní provoz automatizovaných vozidel v ČR, do vlády by měl jít ještě v roce 2024. Pro potřeby automobilového průmyslu a financování vývoje je přizpůsoben program DOPRAVA 2020+ a DOPRAVA 2023.

Připomeňme,  že existuje šest stupní úrovně automatizace řízení (Levels of driving automation) označují míru, do jaké jsou vozidla schopna zastoupit roli řidiče dle standardu SAE J3016:

  • Bez automatizace (No automation, level 0)
  • Asistence řidiče (Driver Assistance, level 1)
  • Částečná automatizace (Partial automation, level 2)
  • Podmíněná automatizace (Conditional automation, level 3)
  • Vysoká automatizace (High automation, level 4)
  • Plná automatizace (Full automation, level 5).

Dokument Plán autonomní mobility do roku 2025 ke stažení zde.