Vídeň postaví cyklodálnici
Na Praterstrasse má být vybudována obousměrná cyklostezka o šířce téměř 4,50 metru.

Rakouská metropole začne ještě letos s výstavbou nové až šestimetrové prioritní cyklostezky přímo z centra přes Dunaj na severovýchod města. Sedmikilometrovou trasu doplní nová zeleň a další opatření na zvýšení atraktivity veřejného prostoru.
Rakouská metropole začne ještě letos s výstavbou nové až šestimetrové prioritní cyklostezky přímo z centra přes Dunaj na severovýchod města. Sedmikilometrovou trasu doplní nová zeleň a další opatření na zvýšení atraktivity veřejného prostoru.
Vídeňský magistrát oznámil záměr vybudovat páteřní cyklostezku spojující první obvod s oblastí Donaustadt na druhém břehu Dunaje. Trasa nazvaná Mega-Radhighway se v centru města napojí na okružní Ringstraße a dále povede přes most Aspernbrücke překlenující Dunajský kanál a ulici Praterstraße na významný dopravní uzel a nádraží Praterstern. Odtud bude dále pokračovat dále k Dunaji a přes jeden z hlavních vídeňských mostů až do čtvrti Donaustadt. Některé úseky už dnes využívá přes milion cyklistů ročně.

Minimální šířka obousměrné cyklostezky bude vždy přesahovat čtyři metry a na některých úsecích bude rozšířena na šest metrů. Celá trasa bude také splňovat standardy dálkových cyklotras. Výstavba proběhne v několika etapách. První práce začnou už v letošním roce, hotovo má být do podzimu 2024.

Většina ulic a náměstí na trase navíc projde významnou revitalizací. V ulicích a na chodnících se objeví nová zeleň a stromořadí, na náměstích vyrostou další prvky modrozelené infrastruktury. Ty mají oblasti zatraktivnit a v letních měsících zpříjemnit místní mikroklima.

Nová cyklodálnice a doprovodná opatření odrážejí dlouhodobé plány rozvoje města Vídně, včetně čerstvě prezentované Smart Klima City Strategie resp. Klimatického jízdního plánu, který slibuje uhlíkovou neutralitu do roku 2040. Součástí Plánu je také mobilita a investice do veřejné dopravy, rozvoj sdílených dopravních prostředků a investice do vodíku. Vídeň patří již několik let mezi průkopnická města v ochraně klimatu. Byla jedním z prvních měst na světě, které ve svých plánech zakotvilo komplexní program ochrany klimatu. Díky němu se Vídni podařilo snížit emise CO2 o zhruba 40 procent, což z hlavního města udělalo rakouskou spolkovou zemí s nejnižšími emisemi CO2 na obyvatele.

Vídeň postaví cyklodálnici
Stavba cyklodálnice by měla začít na podzim 2022.
Vídeň postaví cyklodálnici
Vyústění na mostu Aspernbrücke.
Vídeň postaví cyklodálnici
Náměstí Nestroyplatz.