Konference Veřejná doprava ON-LINE 2023
Letošní konference Veřejná doprava ON-LINE je zaměřena na současné trendy a výzvy městské inteligentní mobility. Jedním z opatření je preference vozidel veřejné dopravy na křižovatkách, kterou může zabezpečovat komunikační technologie V2X. Foto Herman

Odborná konference o aktuálních otázkách a trendech v odbavovacích a informačních systémech ve veřejné osobní dopravě pořádaná Sdružením pro dopravní telematiku proběhne 21. listopadu na Výstavišti PVO Expo Praha v Letňanech. 

Odborná konference o aktuálních otázkách a trendech v odbavovacích a informačních systémech ve veřejné osobní dopravě pořádaná Sdružením pro dopravní telematiku proběhne 21. listopadu na Výstavišti PVO Expo Praha v Letňanech. 

Další tradiční doprovodný program veletrhu CZECHBUS je letos zaměřen na současné trendy a výzvy městské inteligentní mobility.

Program konference začíná 21. listopadu 2023 v 9 hodin registrací účastníků.            

09:45     Zahájení konference, Roman Srp, SDT
    
V rámci bloku  Strategie, legislativa, koncepce
    
10:00     Aktuální stav veřejné osobní dopravy pohledem Ministerstva dopravy, Ondřej Michalčík, Ministerstvo dopravy

10:15     Nařízení EU MMTIS a z toho vyplývající povinnosti, Zuzana Švédová, Centrum dopravního výzkumu

10:30     MaaS trendy v Evropě a vhodný model MaaS pro Prahu, Lukáš Filip, Deloitte Advisory, Michal Beránek, Operátor ICT

10:45     Historie, současný stav CIS JŘ a alternativy jeho možného rozvoje, Petr Stříbný, CHAPS

V rámci bloku Současné trendy a výzvy městské inteligentní mobility
    
11:45     (Ne) Komplementarita veřejné a komerční dopravy, Radek Svíčka, Liftago

12:00     Bikesharing a sdílená mobilita v Praze – současnost a budoucnost, Jan Střecha, REKOLA

12:15     Zkušenosti z provozu městské mobility, Jakub Erben, ŠKODA X

12:30     Pohled na městskou mobilitu očima objednatele dopravy, Zbyněk Jiráček, ROPID

12:45     Diskuse k přednáškám

V rámci bloku Telematika v praxi
    
14:00     Využití signalizačních dat mobilního operátora pro plánování chytré mobility, Róbert Urbánek, INTENS Corporation

14:15     Moderní technologie odbavování a zúčtování pro úhradu služeb MaaS, Pavel Nenka, XT-Card

14:30     Inteligentní autobusové označníky, Jan Holovský, SPEL

14:45     Komunikace V2X ve vztahu k veřejné dopravě, Ivo Herman, Ing. Ivo Herman, CSc.

15:00     Inteligentní řízení: Jak ZF Bus Connect transformuje ekonomiku jízdy a vzdálenou diagnostiku, Libor Gebert, ZF Openmatic CZO

15:15     Ukončení konference

Vstup na konferenci (a veletrh CZECHBUS) je po závazné registraci zdarma.