Veolia Transdev: Dokončením sloučení Veolia Transport a Transdev

se etabluje soukromý hráč v oboru hromadné přepravy cestujících s téměř 120 000 spolupracovníky ve 28 zemích světa.
Reklama
se etabluje soukromý hráč v oboru hromadné přepravy cestujících s téměř 120 000 spolupracovníky ve 28 zemích světa.
Praha 14. března 2011 – Po konzultaci s reprezentanty zástupců zaměstnanců Veolia Transport a Transdev a po vydání dalších souhlasných vyjádření od příslušných úřadů oznamuje Veolia Environnement a Depozitní banka Caisse des Dépôts vznik Veolia Transdev v důsledku sloučení jejich dceřiných společností Veolia Transport, respektive Transdev, jakožto předního soukromého hráče v oboru hromadné přepravy cestujících s téměř 120 000 spolupracovníky ve 28 zemích světa.

V důsledku realizace transakcí probíhajících podle dohod podepsaných v květnu 2010 mají ve Veolia Transdev společnosti Veolia Environnement a Depozitní banka Caisse des Dépôts stejný podíl.

Jelikož příslušné vedoucí orgány po konzultaci s reprezentanty zástupců zaměstnanců schválily úpravu akcionářské dohody oznámenou dne 7. února tohoto roku, má Veolia Transdev sjednocené generální ředitelství, které je pověřeno všemi provozními odpovědnostmi, jež jsou svěřeny panu Jérômu Gallotovi. Generální ředitelství se zaměří na určené provozní, zeměpisné a modální součinnosti a rychle vybuduje společnou kulturu podniku orientovanou na výkonnost, rozvoj, přiblížení se místnímu prostředí a na kvalitu služeb.

Na světovém trhu hromadné přepravy cestujících, ovlivněném urbanizací, udržitelným územním plánováním a otevřením konkurenci, zaujímá Veolia Transdev jedinečné postavení, a to největšího multimodálního přepravce s největším mezinárodním zastoupením v daném odvětví.

Oba akcionáři znovu potvrzují svou ambici přistoupit k uvedení nového celku na burzu, pokud to umožní tržní podmínky.

„Vznik nové společnost Veolia Transdev ještě více posiluje know-how, které jsme schopni přinést na trh v České republice a na Slovensku. Zejména se jedná o řízení veřejné dopravy ve městech včetně provozování tramvajových tratí a v neposlední řadě také o projekty Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP),“ říká Radim Novák, generální ředitel Veolia Transport Česká republika a.s.

Profil nové společnosti:

• obrat 8 miliard Eur
• 119 000 zaměstnanců v 28 zemích
• 5 kontinentů
• 60 000 vozidel
• 3,3 miliard přepravených cestujících za rok
• 13 dopravních módů
• 27 tramvajových sítí

Více informací o firmě Veolia Transdev www.veoliatransdev.com

TZ Veolia Transport Česká republika a. s.